Elintarvikepetoksia ja sähköistä kaupankäyntiä käsittelevä BTSF:n koulutuskurssi "Food fraud/e-commerce - Investigation techniques - E-commerce Advanced level" käynnistettiin vuonna 2013 elintarvikepetosten lisääntyessä, ja sitä levitettiin laajalti tiedotusvälineissä kuuluisan hevosenlihaskandaalin aikaan. Elintarvikepetostapaukset voivat vaikuttaa koko elintarvikeketjuun, joskus hyvin kehittyneillä tekniikoilla, jotta niitä ei havaita. Internet tarjoaa useita vaihtoehtoja ja vaihtoehtoja; Internetissä myytävien elintarvikepetoksia torjuvien tahojen olisi tunnettava nämä välineet ja käytettävä niitä täysimääräisesti.

Tämänhetkinen haaste edellyttää paitsi uusia tietoteknisiä välineitä myös tietojen ja menetelmien parempaa käyttöä ja niiden entistä koordinoidumpaa integrointia, elintarvikepetoksista vastaavien yksiköiden taitojen ja asiantuntemuksen hyödyntämistä näihin tarpeisiin vastaamiseksi sekä yhteistyötä hallintojen, elintarviketurvallisuusviranomaisten, poliisin ja oikeusviranomaisten välillä.

Tämä kurssi keskittyy ruoan verkkokauppaan.

BTSF:n koulutusohjelma uusista elintarviketutkimustekniikoista: Kehittyneen tason tavoitteena on parantaa valvontahenkilöstön tietämystä ja taitoja erityisistä tutkintatekniikoista, joita käytetään elintarvikepetosten tunnistamiseen tai elintarvikkeiden ja elintarvikkeisiin liittyvien tuotteiden verkkokauppaa koskevien virallisten valvontatehtävien suorittamiseen, levittää parhaita käytäntöjä ja mahdollistaa käytännön kokemusten vaihto.

  • tarjota välineitä ja tekniikoita, joiden avulla voidaan tunnistaa internetissä toimivat elintarvikealan yritykset ja havaita ne, jotka eivät noudata lakisääteisiä vaatimuksia; helpottaa verkkokaupan tutkintaa koskevaa käytännön koulutusta; ja levittää tietoa tutkimusmenetelmistä eri internetalustoilla sekä oppia käytännön ja oikeudellisia vaatimuksia virallisen valvonnan suorittamiseksi internetissä toimivassa elintarvikeyrityksessä; ja varmistettava, että osallistujilla on vankka käsitys viestintäkanavista, yhteistyöstä eri hallintojen ja markkinoiden sidosryhmien kanssa.

Aiheet EC1 Internet-valvonnan oikeudellinen kehys, käytännön tietotekniikkakoulutus, EU:n lainsäädäntö, oikeudelliset näkökohdat ja valvontahankinnat, tietotekniikkajärjestelmän perustaminen internet-tutkintaa varten, kansainvälinen yhteistyö ja rajat ylittävä yhteistyö, verkkotutkinnan tulevaisuus. Luentoja ja käytännön harjoituksia kannettavilla tietokoneilla.

Nämä ovat samat tavoitteet kuin kurssilla "Sähköisen kaupankäynnin standarditaso", mutta saavutettava taso on korkeampi niin kauan kuin käytännön harjoituksia pyydetään. Todistettu kokemus elintarvikepetosten tutkinnasta internetissä on pakollista osallistua.

EU:n lainsäädäntö ja lainsäädännön rikkomiset, edistyneen tason tutkintavälineet, yhteyksien luominen, rajatylittävä yhteistyö, verkkotutkinnan tulevaisuus. Osallistujilta odotetaan käytännönläheistä lähestymistapaa ja aktiivista osallistumista.

täytäntöönpanohenkilöstö, joka työskentelee tällä hetkellä internetin haku- tai valvontayksikössä; samat vaatimukset kuin kurssilla B1 ja ilmoitettava, että hänellä on vähintään kolmen vuoden kokemus toimivaltaisissa viranomaisissa elintarvikepetosten internet-tutkinnasta. Osallistujien on toimitettava tiedot yhdestä tapaustutkimuksesta, johon he ovat osallistuneet. Näin varmistetaan aiempi tietotekniikan perustutkimustekniikoiden tuntemus, jotta voidaan antaa käytännön koulutusta perustutkimusten tekemiseen tarvittavien perusvälineiden ja -kokemuksen tuntemisesta.

Kolmella kurssilla osallistujien olisi voitava työskennellä ja tehdä interventioita englanniksi ja tehdä kompromisseja saatujen oppien levittämiseksi. Istunnoissa annetaan ohjeita tietämyksen levittämisestä, ja osallistujille tehdään seurantakysely.

Istunto Alkamispäivä Päättymispäivä Kaupunki Maa
1 14/03/2022 18/03/2022 Virtuaalikurssi Ei sovelleta
2 13/06/2022 16/06/2022 Madrid Espanja
3 17/10/2022 20/10/2022 Budapest Unkari
Elintarvikepetokset/verkkokauppa - Tutkimustekniikat - E-commerce Advanced