Djurfoder – modul för e-lärande

Syftet med denna e-lärandekurs är att ge deltagarna möjlighet att förbättra sina kunskaper och färdigheter när det gäller

 • Definitioner som används i foder: foder, foderblandningar, helfoder, kompletteringsfoder, mineralfoder och andra definitioner i förordning (EG) nr 767/2009, fodertillsatser, förblandningar, processhjälpmedel (förordning 1831/2003).
 • Allmänna principer för saluföring av foder: mål.
 • Märkning och reklam för foderråvaror och foderblandningar (förordning (EG) nr 767/2009): principer, ansvar för märkning.
 • Katalog över foderråvaror, råvaror för vilka begränsningar gäller, foderförpackningar.
 • Fodertillsatser: funktioner, villkor för godkännande och bedömning (förordning (EG) nr 1831/2003).
 • Åtskillnad mellan foderråvaror, foderblandningar, kompletteringsfoder, förblandningar, fodertillsatser och veterinärmedicinska läkemedel.
 • Foder för särskilda näringsbehov (förordning (EG) nr 767/2009).
 • Fordringar (förordning (EG) nr 767/2009).
 • Foder som innehåller läkemedel (direktiv 90/167).
 • Främmande ämnen i foder (direktiv 2002/32):
 • — Definition av främmande ämnen.
  — Syftena med direktiv 2002/32.
  — Allmänna principer i direktiv 2002/32 (Övervakning, begränsande åtgärder).
  Gränsvärden och åtgärdsgränser.
  Reglerade ämnen och produkter: Mykotoxiner, dioxiner/PCB, toxiner av vegetabiliskt ursprung etc.
  – Överföring av koccidiostatika till foder som läkemedlet inte är avsett för.


Funktioner

365 dagars tillträde
 • Genomsnittligt engagemang: 8 timmar
Online
 • 4 stycken
 • Självfylld
 • Multimedia
Finns på:

Hur deltar man?

 • Om du är en regeringstjänsteman kan du ansöka med hjälp av applikationen BTSF eLearning.
 • Om du är anställd vid EU-institutionerna kan du kontakta HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu för att ansöka om registrering.
 • Om du har andra frågor kan du skicka ett meddelande till HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, och BTSF ACADEMY-teamet är glad att hjälpa dig.
Djurfoder – eLearning-modulen