Prehrana živali – modul e-učenja

Namen tega tečaja e-učenja je udeležencem omogočiti, da izboljšajo svoje znanje in spretnosti na področju:

 • Opredelitve pojmov, ki se uporabljajo v krmi: krmnih mešanic, krmnih mešanic, popolnih krmnih mešanic, dopolnilnih krmnih mešanic, mineralnih krmnih mešanic in drugih opredelitev pojmov v Uredbi 767/2009, krmnih dodatkov, premiksov, pomožnih tehnoloških sredstev (Uredba 1831/2003).
 • Splošna načela trženja krme: cilji:
 • Označevanje in oglaševanje posamičnih krmil in krmnih mešanic (Uredba 767/2009): načela, odgovornost označevanja.
 • Katalog posamičnih krmil, omejenih materialov, pakiranja krme.
 • Krmni dodatki: funkcije, pogoji za izdajo dovoljenja, ocena (Uredba 1831/2003).
 • Razlikovanje med posamičnimi krmili, krmnimi mešanicami, dopolnilnimi krmnimi mešanicami, premiksi, krmnimi dodatki in zdravili za uporabo v veterinarski medicini.
 • Krma za posebne prehranske namene (Uredba 767/2009).
 • Zahtevki (Uredba (ES) št. 767/2009).
 • Medicirana krma (Direktiva 90/167).
 • Nezaželene snovi v krmi (Direktiva 2002/32):
 • Opredelitev nezaželenih snovi.
  — Cilji Direktive 2002/32.
  Splošna načela Direktive 2002/32 (spremljanje, blažilni ukrepi).
  — Mejne vrednosti in pragovi ukrepanja.
  — Regulirane snovi in izdelki: Mikotoksini, dioksini/PCB, toksini rastlinskega izvora itd.
  – prenos kokcidiostatikov v krmo za neciljne živali.


Značilnosti

Dostop 365 dni
 • Povprečna predanost: 8 ur
Online
 • 4 enote
 • Samoplačni
 • Multimedijskih
Na voljo na:

Registracija

 • Če ste vladni uradnik, se lahko prijavite z aplikacijo BTSF eLearning.
 • Če ste zaposleni v institucijah EU, se obrnite na HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu in zaprosite za registracijo.
 • Za vsa druga vprašanja pošljite sporočilo na naslov HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, ekipa BTSF ACADEMY pa vam bo z veseljem pomagala.
Prehrana živali – modul e-učenje