Żywienie zwierząt – moduł e-uczenia się

Ten kurs e-uczenia się ma na celu umożliwienie uczestnikom poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Definicje stosowane w paszach: pasze, mieszanki paszowe, mieszanki paszowe pełnoporcjowe, mieszanki paszowe uzupełniające, pasze mineralne i inne definicje zawarte w rozporządzeniu 767/2009, dodatki paszowe, premiksy, substancje pomocnicze w przetwórstwie (rozporządzenie 1831/2003).
 • Ogólne zasady wprowadzania pasz do obrotu: celami polityki.
 • Etykietowanie i reklama materiałów paszowych i mieszanek paszowych (rozporządzenie 767/2009): zasady, odpowiedzialność za etykietowanie.
 • Katalog materiałów paszowych, materiałów objętych ograniczeniami, pakowania pasz.
 • Dodatki paszowe: funkcje, warunki zezwolenia, ocena (rozporządzenie 1831/2003).
 • Rozróżnienie między materiałami paszowymi, mieszankami paszowymi, mieszankami paszowymi uzupełniającymi, premiksami, dodatkami paszowymi i weterynaryjnymi produktami leczniczymi.
 • Pasze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (rozporządzenie 767/2009).
 • Oświadczenia (rozporządzenie 767/2009).
 • Pasza lecznicza (dyrektywa 90/167).
 • Niepożądane substancje w paszach (dyrektywa 2002/32):
 • — Definicja substancji niepożądanych.
  Cele dyrektywy 2002/32.
  — Zasady ogólne dyrektywy 2002/32 (Monitorowanie, środki łagodzące).
  Maksymalne poziomy i progi reagowania.
  — Substancje i produkty regulowane: Mikotoksyny, dioksyny/PCB, toksyny pochodzenia roślinnego
  itp. – Przeniesienie kokcydiostatyków do paszy niedocelowej.


Funkcje

365 dni dostępu
 • Średni wymiar czasu: 8 godzin
Online
 • 4 jednostki
 • Samonapędzane
 • Materiały multimedialne
Dostępne języki:

Jak się zapisać?

 • Jeśli jesteś urzędnikiem rządowym, możesz złożyć wniosek za pośrednictwem aplikacji eLearning w ramach programu BTSF.
 • Jeśli jesteś pracownikiem zatrudnionym w instytucjach UE, należy skontaktować się z HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, aby złożyć wniosek o rejestrację.
 • Wszelkie inne pytania prosimy kierować na adres HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, a zespół BTSF ACADEMY chętnie udzieli Państwu pomocy.
Żywienie zwierząt – moduł e-uczenia się