Gyvūnų mityba. E. mokymosi modulis

Šio e. mokymosi kurso tikslas – sudaryti sąlygas dalyviams tobulinti savo žinias ir įgūdžius šiose srityse:

 • Pašaruose vartojamos apibrėžtys: pašarai, kombinuotieji pašarai, visaverčiai pašarai, pašarų papildai, mineraliniai pašarai ir kitos Reglamente (EB) Nr. 767/2009 pateiktos apibrėžtys, pašarų priedai, premiksai, pagalbinės perdirbimo medžiagos (Reglamentas 1831/2003).
 • Bendrieji pašarų pardavimo principai: tikslai.
 • Pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų ženklinimas ir reklama (Reglamentas (EB) Nr. 767/2009): ženklinimo principai ir atsakomybė.
 • Pašarinių žaliavų, ribojamų medžiagų, pašarų pakavimo katalogas.
 • Pašarų priedai – funkcijos, leidimų išdavimo sąlygos, vertinimas (Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003).
 • Skirtumas tarp pašarinių žaliavų, kombinuotųjų pašarų, pašarų papildų, premiksų, pašarų priedų ir veterinarinių vaistų.
 • Pašarai konkretiems mitybos tikslams (Reglamentas (EB) Nr. 767/2009).
 • Pretenzijos (Reglamentas (EB) Nr. 767/2009).
 • Vaistiniai pašarai (Direktyva 90/167).
 • Nepageidaujamos medžiagos pašaruose (Direktyva 2002/32):
 • – Nepageidaujamų medžiagų apibrėžtis.
  – Direktyvos 2002/32 tikslai.
  – Bendrieji Direktyvos 2002/32 (Stebėsena, poveikio švelninimo priemonės) principai.
  – Didžiausia leidžiamoji koncentracija ir ribinės vertės, kurias pasiekus imamasi priemonių.
  – Reglamentuojamos medžiagos ir produktai: Mikotoksinai, dioksinai/PCB, augalinės kilmės toksinai ir kt.
  – kokcidiostatų perkėlimas į netikslinius pašarus.


Savybės

365 dienas trunkantis įėjimas
 • Vidutinis atsidavimas: 8 valandas
Elektroninė
 • 4 vienetai
 • Savarankiškas
 • Įvairialypis
Galima rasti:

Kaip užsiregistruoti

 • Jei esate vyriausybės pareigūnas, paraišką galite teikti naudodamiesi BTSF e. mokymosi programa.
 • Jei esate ES institucijose dirbantis darbuotojas, kreipkitės adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu ir paprašykite užsiregistruoti.
 • Jei turite kitų klausimų, siųskite žinutę adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, o BTSF ACADEMY komanda Jums padės.
Gyvūnų mityba. E. mokymosi modulis