Eläinten ravitsemus – eLearning-moduuli

Tämän eLearning-kurssin tarkoituksena on antaa osallistujille mahdollisuus parantaa tietojaan ja taitojaan seuraavilla aloilla:

 • Rehussa käytetyt määritelmät: rehut, rehuseokset, täysrehu, täydennysrehu, kivennäisrehu ja muut asetuksen 767/2009 määritelmät, rehun lisäaineet, esiseokset ja valmistuksen apuaineet (asetus 1831/2003).
 • Rehun kaupan pitämisen yleiset periaatteet: tavoitteet.
 • Rehuaineiden ja rehuseosten merkinnät ja mainonta (asetus (EY) N:o 767/2009): periaatteet, vastuu pakkausmerkinnöistä.
 • Luettelo rehuaineista, rajoitetuista aineista ja rehun pakkauksista.
 • Rehun lisäaineet tehtävät, hyväksynnän edellytykset ja arviointi (asetus (EY) N:o 1831/2003).
 • Ero rehuaineiden, rehuseosten, täydennysrehujen, esiseosten, rehun lisäaineiden ja eläinlääkkeiden välillä.
 • Erityisravinnoksi tarkoitetut rehut (asetus (EY) N:o 767/2009).
 • Saatavat (asetus (EY) N:o 767/2009).
 • Lääkerehu (direktiivi 90/167).
 • Haitalliset aineet rehuissa (direktiivi 2002/32):
 • — Haitallisten aineiden määritelmä.
  — Direktiivin 2002/32 tavoitteet.
  — Direktiivin 2002/32 yleiset periaatteet (Seuranta, lieventämistoimenpiteet).
  Enimmäismäärät ja toimintakynnykset.
  Säännellyt aineet ja tuotteet: Mykotoksiinit, dioksiinit/PCB-yhdisteet, kasviperäiset
  toksiinit jne. – Kokkidiostaattien siirtäminen muuhun kuin kohderehuun.


Ominaisuudet

Pääsy 365 päivää
 • Käytetty aika keskimäärin: 8 tuntia
Verkossa
 • 4 yksikköä
 • Itsepaljastettu
 • Multimedia
Saatavilla olevat kieliversiot:

Rekisteröityminen

 • Jos olet valtion virkamies, voit tehdä hakemuksen käyttämällä BTSF-eLearning-sovellusta.
 • Jos olet EU:n toimielimissä työskentelevän henkilöstön jäsen, ota yhteyttä osoitteeseen HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu
 • Jos haluatte lisätietoja, voit lähettää viestin osoitteeseen HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, ja BTSF ACADEMY -tiimi auttaa sinua mielelläsi.
Eläinten ravitsemus – eLearning-moduuli