Loomade toitumine – e-õppe moodul

E-õppe kursuse eesmärk on võimaldada osalejatel parandada oma teadmisi ja oskusi järgmistes valdkondades:

 • Söödas kasutatavad mõisted: sööt, segasööt, täissööt, täiendsööt, mineraalsööt ja muud määruses 767/2009 esitatud määratlused, söödalisandid, eelsegud, abiained (määrus 1831/2003).
 • Sööda turustamise üldpõhimõtted: eesmärgid.
 • Söödamaterjalide ja segasööda märgistamine ja reklaam (määrus 767/2009): põhimõtted, märgistamise kohustus.
 • Söödamaterjalide kataloog, piiratud kasutusega materjalid, sööda pakendamine.
 • Söödalisandid: funktsioonid, loa andmise tingimused, hindamine (määrus 1831/2003).
 • Söödamaterjalide, segasööda, täiendsööda, eelsegude, söödalisandite ja veterinaarravimite eristamine.
 • Erisööt (määrus 767/2009).
 • Nõuded (määrus 767/2009).
 • Ravimsööt (direktiiv 90/167).
 • Soovimatud ained söödas (direktiiv 2002/32):
 • – Soovimatute ainete määratlus.
  – Direktiivi 2002/32 eesmärgid.
  – Direktiivi 2002/32 üldpõhimõtted (seire, leevendusmeetmed).
  – Maksimumtasemed ja häiretasemed.
  – Reguleeritud ained ja tooted: Mükotoksiinid, dioksiinid/PCBd, taimset päritolu toksiinid
  jne – koktsidiostaatikumide ülekandumine muule kui sihtsöödale.


Kirjeldus

Juurdepääs 365 päevale
 • Keskmine läbimiseks vajalik aeg: 8 tundi
Veebis
 • 4 ühikut
 • Iseenesed
 • Multimeedia
Kättesaadav aadressil:

Kuidas registreeruda?

 • Kui olete valitsusametnik, saate taotluse esitada, kasutades BTSF e-õppe rakendust.
 • Kui olete ELi institutsioonides töötav töötaja, võtke registreerimise taotlemiseks ühendust aadressil HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu
 • Muude küsimuste korral saatke palun sõnum aadressil HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu ja BTSF ACADEMY meeskonnal on hea meel teid aidata.
Loomasööt – e-õppe moodul