Διατροφή των ζώων — Ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Αυτό το μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης έχει ως στόχο να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους όσον αφορά:

 • Ορισμοί που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές: ζωοτροφές, σύνθετες ζωοτροφές, πλήρεις ζωοτροφές, συμπληρωματικές ζωοτροφές, ανόργανες ζωοτροφές και άλλοι ορισμοί στον κανονισμό 767/2009, πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, προμείγματα, βοηθητικά μέσα επεξεργασίας (κανονισμός 1831/2003).
 • Γενικές αρχές εμπορίας ζωοτροφών: στόχοι.
 • Επισήμανση και διαφήμιση πρώτων υλών ζωοτροφών και σύνθετων ζωοτροφών (κανονισμός 767/2009): αρχές, ευθύνη της επισήμανσης.
 • Κατάλογος πρώτων υλών ζωοτροφών, υλικά που υπόκεινται σε περιορισμούς, συσκευασία ζωοτροφών.
 • Πρόσθετα ζωοτροφών: λειτουργίες, όροι έγκρισης, αξιολόγηση (κανονισμός 1831/2003).
 • Διάκριση μεταξύ πρώτων υλών ζωοτροφών, σύνθετων ζωοτροφών, συμπληρωματικών ζωοτροφών, προμειγμάτων, πρόσθετων υλών ζωοτροφών και κτηνιατρικών φαρμάκων.
 • Ζωοτροφές για ειδικούς διατροφικούς σκοπούς (κανονισμός 767/2009).
 • Απαιτήσεις (κανονισμός 767/2009).
 • Φαρμακούχες ζωοτροφές (οδηγία 90/167).
 • Ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές (οδηγία 2002/32):
 • — Ορισμός των ανεπιθύμητων ουσιών.
  — Σκοποί της οδηγίας 2002/32.
  — Γενικές αρχές της οδηγίας 2002/32 (παρακολούθηση, μέτρα μετριασμού).
  — Ανώτατα επίπεδα και όρια ανάληψης δράσης.
  — Ουσίες και προϊόντα που υπόκεινται σε ρύθμιση: Μυκοτοξίνες, διοξίνες/PCB, τοξίνες φυτικής προέλευσης κ.λπ.
  - Επιστροφή κοκκιδιοστατικών σε μη στοχευόμενες ζωοτροφές.


Θέματα

365 ημέρες πρόσβασης
 • Μέση αφοσίωση: 8 ώρες
Διαδικτυακά
 • 4 μονάδες
 • Αυτοπαγής
 • Πολυμέσα
Διατίθεται στα:

Πώς να εγγραφείτε

 • Εάν είστε κυβερνητικός υπάλληλος, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μέσω της εφαρμογής BTSF eLearning.
 • Εάν είστε μέλος του προσωπικού που εργάζεται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu για να ζητήσετε εγγραφή.
 • Για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, στείλτε μήνυμα στη διεύθυνση HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu και η ομάδα BTSF ACADEMY θα σας βοηθήσει.
Διατροφή των ζώων — Ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης