Výživa zvířat – modul elektronického učení

Cílem tohoto kurzu elektronického učení je umožnit účastníkům zlepšit jejich znalosti a dovednosti v oblasti:

 • Definice použité v krmivech: krmiva, krmné směsi, kompletní krmiva, doplňková krmiva, minerální krmiva a další definice v nařízení 767/2009, doplňkové látky, premixy, pomocné látky (nařízení 1831/2003).
 • Obecné zásady uvádění krmiv na trh: cíle.
 • Označování krmných surovin a krmných směsí a související reklama (nařízení 767/2009): zásady, odpovědnost za označování.
 • Katalog krmných surovin, materiálů podléhajících omezení, balení krmiv.
 • Doplňkové látky: funkce, podmínky povolení, posouzení (nařízení 1831/2003).
 • Rozlišení mezi krmnými surovinami, krmnými směsmi, doplňkovými krmivy, premixy, doplňkovými látkami a veterinárními léčivými přípravky.
 • Krmiva pro zvláštní účely výživy (nařízení 767/2009).
 • Pohledávky (nařízení 767/2009).
 • Medikovaná krmiva (směrnice 90/167).
 • Nežádoucí látky v krmivech (směrnice 2002/32):
 • — Definice nežádoucích látek.
  Cíle směrnice 2002/32.
  Obecné zásady směrnice 2002/32 (monitorování, zmírňující opatření).
  — Maximální limity a akční prahy.
  Regulované látky a výrobky: Mykotoxiny, dioxiny/PCB, toxiny rostlinného původu
  atd. – přenášení kokcidiostatik do necílových krmiv.


Funkce

365 dní přístupu
 • Průměrná doba potřebná k absolvování kurzu: 8 hodin
Online
 • 4 jednotky
 • Samoocený
 • Multimediální
Dostupné jazyky:

Jak se registrovat

 • Jste-li státním úředníkem, můžete se přihlásit prostřednictvím aplikace BTSF eLearning.
 • Jste-li zaměstnancem pracujícím v orgánech EU, obraťte se na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a požádat o registraci.
 • V případě jakýchkoli dalších dotazů zašlete zprávu na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a s potěšením Vám pomůže tým ACADEMY BTSF.
Výživa zvířat – modul elektronického učení