Regler för material som kommer i kontakt med livsmedel – information om e-lärande

Syftet med denna e-lärandekurs är att ge deltagarna möjlighet att förbättra sina kunskaper och färdigheter när det gäller

 • EU:s lagstiftning om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel, med särskilt fokus på de ändringar som antagits under de senaste åren.
 • Upprättande av nationella kontrollplaner för material avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
 • Checklista som används av inspektörerna.
 • Information om de olika material som används i material avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
 • Hur man inspekterar/kontrollerar försäkran om överensstämmelse och styrkande handlingar till försäkran om överensstämmelse.

Funktioner

365 dagars tillträde
 • Genomsnittligt engagemang: 8 timmar
Online
 • 5 stycken
 • Självfylld
 • Multimedia
Finns på:

Hur deltar man?

 • Om du är en regeringstjänsteman kan du ansöka med hjälp av applikationen BTSF eLearning.
 • Om du är anställd vid EU-institutionerna kan du kontakta HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu för att ansöka om registrering.
 • Om du har andra frågor kan du skicka ett meddelande till HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, och BTSF ACADEMY-teamet är glad att hjälpa dig.
Regler för material avsedda att komma i kontakt med livsmedel – eLearning-modulen