Pravidlá týkajúce sa materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami – informácie o elektronickom vzdelávaní

Cieľom tohto kurzu elektronického vzdelávania je umožniť účastníkom zlepšiť si vedomosti a zručnosti v týchto oblastiach:

 • Právne predpisy EÚ o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami s osobitným zameraním na zmeny prijaté v posledných rokoch.
 • Vytvorenie národných plánov kontroly materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami.
 • Kontrolný zoznam, ktorý používajú inšpektori.
 • Informácie o rôznych materiáloch používaných v materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami.
 • Ako kontrolovať/kontrolovať vyhlásenie o zhode a podpornú dokumentáciu k vyhláseniu o zhode.

Funkcie

365 dní prístupu
 • Priemerné vyčlenenie: 8 hodín
Online
 • 5 jednotiek
 • Samopripravované
 • Multimediálne
K dispozícii na adrese:

Ako sa zaregistrovať

 • Ak ste vládny úradník, môžete podať žiadosť prostredníctvom aplikácie elektronického vzdelávania BTSF.
 • Ak ste zamestnanec pracujúci v inštitúciách EÚ, obráťte sa na HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a požiadajte o registráciu.
 • V prípade akýchkoľvek ďalších otázok pošlite správu na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a tím AKADEMY BTSF Vám pomôže.
Pravidlá týkajúce sa materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami – modul elektronického vzdelávania