Κανόνες για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα — Πληροφορίες ηλεκτρονικής μάθησης

Αυτό το μάθημα eLearning έχει ως στόχο να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε:

  • Νομοθεσία της ΕΕ για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, με ιδιαίτερη έμφαση στις αλλαγές που εγκρίθηκαν τα τελευταία χρόνια.
  • Κατάρτιση εθνικών σχεδίων ελέγχου για υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
  • Κατάλογος ελέγχου που χρησιμοποιούν οι επιθεωρητές.
  • Πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται στα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
  • Πώς να επιθεωρείτε/ελέγχετε τη δήλωση συμμόρφωσης και τα δικαιολογητικά έγγραφα της δήλωσης συμμόρφωσης.

Χαρακτηριστικά

365 ημέρες πρόσβασης
  • Μέση αφοσίωση: 8 ώρες
Επιγραμμικά
  • 5 Μονάδες
  • Αυτοπρογραμματισμένη
  • Πολυμέσων
Διατίθεται σε:

Πώς να εγγραφείτε

Κανόνες για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα — Ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης