Правила за материалите, предназначени за контакт с храни — информация за електронно обучение

Този курс за електронно обучение има за цел да даде възможност на участниците да подобрят своите знания и умения в областта на:

 • Законодателство на ЕС относно материалите, предназначени за контакт с храни, със специален акцент върху промените, приети през последните няколко години.
 • Създаване на национални планове за контрол на материалите, предназначени за контакт с храни.
 • Контролен списък, използван от инспекторите.
 • Информация за различните материали, използвани в материалите, предназначени за контакт с храни.
 • Как да се инспектира/проверява декларацията за съответствие и придружаващата документация към декларацията за съответствие.

Особености

365-дневен достъп
 • Средна отдаденост: 8 часа
Електронна
 • 5 броя
 • Самовъзпламенен
 • Мултимедия
Достъпен на:

Как да се регистрирате

 • Ако сте държавен служител, можете да кандидатствате чрез приложението BTSF eLearning.
 • Ако сте служител, работещ в институциите на ЕС, се свържете с HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, за да поискате регистрация.
 • Ако имате други въпроси, моля, изпратете съобщение на адрес HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, а екипът на BTSF ACADEMY ще Ви окаже съдействие.
Правила за материалите, предназначени за контакт с храни — модул за електронно обучение