Denna e-lärandekurs bör förbättra deltagarnas kunskaper om

 • Relevant EU-lagstiftning (främst inriktad på förordning (EG) nr 1099/2009).
 • Vetenskaplig grund för hantering, bedövning, slakt och utslaktning av djur före slakt (djurens grundläggande beteende, fysiologi och anatomi).
 • Djurhållning och bedömning av anläggningar för djurhållning.
 • De viktigaste metoderna för bedövning och avlivning vid slakterier i Europa och i samband med utslaktning i syfte att bekämpa sjukdomar.
 • Åtgärder för djurs välbefinnande (främst från Welfare Quality ® -protokollen).
 • Avlivning av djur i samband med djursjukdomsepidemier.

Det vetenskapliga innehållet är främst inriktat på följande djurarter: nötkreatur, svin, små idisslare och slaktkycklingar.

Funktioner

365 dagars tillträde
 • Genomsnittlig varaktighet: 8 timmar
Online
 • 5 stycken
 • Självfylld
 • Multimedia
Finns på:

Hur deltar man?

 • Om du är en regeringstjänsteman kan du ansöka med hjälp av applikationen BTSF eLearning.
 • Om du är anställd vid EU-institutionerna kan du kontakta HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu för att ansöka om registrering.
 • Om du har andra frågor kan du skicka ett meddelande till HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, och BTSF ACADEMY-teamet är glad att hjälpa dig.
Djurskydd vid slakt – inklusive avlivning för sjukdomsbekämpning – modul eLearning