Tento kurz elektronického vzdelávania by mal zlepšiť znalosti účastníkov o:

 • Príslušné právne predpisy EÚ [najmä so zameraním na nariadenie (ES) č. 1099/2009].
 • Vedecký základ pre manipuláciu so zvieratami pred zabitím, omračovanie, zabitie a usmrtenie zvierat (základné správanie zvierat, fyziológia a anatómia).
 • Chov zvierat a hodnotenie chovných zariadení.
 • Hlavné techniky omračovania a usmrcovania na bitúnkoch v Európe a v súvislosti s usmrtením na účely kontroly chorôb.
 • Opatrenia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat (najmä z protokolov Welfare Quality®).
 • Usmrcovanie zvierat v súvislosti s epidémiami chorôb zvierat.

Vedecký obsah sa zameriava najmä na tieto druhy zvierat: hovädzí dobytok, ošípané, malé prežúvavce a brojlerové kurčatá.

Funkcie

365 dní prístup
 • Priemerné trvanie: 8 hodín
Online
 • 5 jednotiek
 • Samojazdené
 • Multimediálne
K dispozícii na adrese:

Ako sa zaregistrovať

 • Ak ste vládnym úradníkom, môžete podať žiadosť prostredníctvom aplikácie eLearning BTSF.
 • Ak ste zamestnanec pracujúci v inštitúciách EÚ, obráťte sa na HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a požiadajte o registráciu.
 • V prípade akýchkoľvek ďalších otázok pošlite správu na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a tím AKADEMY BTSF Vám môže pomôcť.
Dobré životné podmienky zvierat pri zabití – vrátane usmrcovania na účely kontroly chorôb – modul elektronického učenia sa