Dette eLearning kurset skal forbedre deltakernes kunnskap om:

 • Relevant EU-regelverk (hovedsakelig om forordning (EF) nr. 1099/2009).
 • Vitenskapelig grunnlag for førslakting, bedøving, slakting og avliving av dyr (grunnleggende dyrs atferd, fysiologi og anatomi).
 • Dyrehold og vurdering av oppbevaring av anlegg.
 • Viktigste bedøvings- og avlivingsteknikker ved slakterier i Europa og i forbindelse med avliving for sykdomsbekjempelsesformål.
 • Dyrevelferdstiltak (hovedsakelig fra Welfare Quality® Protokollene).
 • Avliving av dyr i forbindelse med dyresykdomsepidemier.

Det vitenskapelige innholdet er hovedsakelig fokusert på følgende dyrearter: storfe, griser, små drøvtyggere og broilerkyllinger.

Funksjoner

365 dagers tilgang
 • Gjennomsnittlig varighet: 8 timer
På nettet
 • 5 enheter
 • Selvbetjening
 • Multimedia
Tilgjengelig i:

Hvordan registrere seg

 • Hvis du er en offentlig tjenestemann, kan du søke ved hjelp av BTSF ACADEMY Training Management System.
 • Hvis du er en medarbeider som arbeider i EU-institusjoner, kontakt HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu for å be om registrering.
 • For eventuelle andre henvendelser vennligst send en melding til HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu og BTSF ACADEMY Team vil gjerne hjelpe deg.
Dyrevelferd ved slakting — herunder avliving for sykdomskontroll — eLearning-modul