Tällä eLearning-kurssilla olisi parannettava osallistujien tietämystä seuraavista:

  • Asiaa koskeva EU:n lainsäädäntö (pääasiassa asetus (EY) N:o 1099/2009).
  • Tieteellinen perusta eläinten teurastusta edeltävälle käsittelylle, tainnutukselle, teurastukselle ja lopettamiselle (eläinten peruskäyttäytyminen, fysiologia ja anatomia).
  • Eläinten pito ja pitotilojen arviointi.
  • Tärkeimmät tainnutus- ja lopetustekniikat teurastamoissa Euroopassa ja teurastuksen yhteydessä tautien torjumiseksi.
  • Eläinten hyvinvointia koskevat toimenpiteet (lähinnä Welfare Quality® -protokollat).
  • Eläinten lopettaminen eläintautiepidemioiden yhteydessä.

Tieteellinen sisältö keskittyy pääasiassa seuraaviin eläinlajeihin: naudat, siat, pienet märehtijät ja broilerit.

Ominaisuudet

 365 päivän käyttöoikeus
  • Keskimääräinen kesto: 8 tuntia
Internetissä
  • 5 yksikköä
  • Itsetahti
  • Multimedia
Saatavana seuraavilla kielillä:

Kuinka rekisteröityä

Eläinten hyvinvointi teurastuksessa – mukaan lukien lopettaminen taudintorjuntaa varten – eLearning-moduuli