Αυτό το μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης αναμένεται να βελτιώσει τις γνώσεις των συμμετεχόντων σχετικά με:

 • Σχετική νομοθεσία της ΕΕ (που επικεντρώνεται κυρίως στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1099/2009).
 • Επιστημονική βάση για το χειρισμό πριν από τη σφαγή, την αναισθητοποίηση, τη σφαγή και τη θανάτωση των ζώων (βασική συμπεριφορά των ζώων, φυσιολογία και ανατομία).
 • Διατήρηση των ζώων και αξιολόγηση των εγκαταστάσεων διατήρησης.
 • Κύριες τεχνικές αναισθητοποίησης και θανάτωσης σε σφαγεία στην Ευρώπη και στο πλαίσιο της θανάτωσης για σκοπούς ελέγχου νόσων.
 • Μέτρα για την καλή μεταχείριση των ζώων (κυρίως από πρωτόκολλα Welfare Quality ®).
 • Θανάτωση ζώων στο πλαίσιο επιδημιών ζωονόσων.

Το επιστημονικό περιεχόμενο επικεντρώνεται κυρίως στα ακόλουθα ζωικά είδη: βοοειδή, χοίροι, μικρά μηρυκαστικά και κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής.

Θέματα

365 ημέρες πρόσβασης
 • Μέση διάρκεια: 8 ώρες
Διαδικτυακά
 • 5 μονάδες
 • Αυτοπαραγεμισμένα
 • Πολυμέσων
Διατίθεται στα:

Πώς να εγγραφείτε

 • Εάν είστε κυβερνητικός υπάλληλος, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή BTSF eLearning.
 • Εάν είστε μέλος του προσωπικού που εργάζεται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu για να ζητήσετε εγγραφή.
 • Για τυχόν άλλες ερωτήσεις, παρακαλείστε να στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu και η ομάδα BTSF ACADEMY θα σας βοηθήσει με χαρά.
Καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη σφαγή — συμπεριλαμβανομένης της θανάτωσης για τον έλεγχο ασθενειών — ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης