Tento kurz elektronického učení by měl zlepšit znalosti účastníků o:

 • Příslušné právní předpisy EU (zaměřené především na nařízení (ES) č. 1099/2009).
 • Vědecký základ pro manipulaci se zvířaty před porážkou, omračování, porážku a porážku zvířat (základní chování zvířat, fyziologie a anatomie).
 • Chov zvířat a posuzování chovných zařízení.
 • Hlavní techniky omračování a usmrcování na jatkách v Evropě a v souvislosti s utracením pro účely tlumení nákaz.
 • Opatření v oblasti dobrých životních podmínek zvířat (hlavně z protokolů týkajících se dobrých životních podmínek zvířat Quality®).
 • Usmrcování zvířat v souvislosti s epidemiemi nákaz zvířat.

Vědecký obsah se zaměřuje především na tyto druhy zvířat: skot, prasata, drobní přežvýkavci a kuřata brojlerů.

Funkce

365 dní přístupu
 • Průměrná doba trvání: 8 hodin
Online
 • 5 jednotek
 • Samoocený
 • Multimediální
Dostupné jazyky:

Jak se registrovat

 • Jste-li státním úředníkem, můžete se přihlásit prostřednictvím aplikace BTSF eLearning.
 • Jste-li zaměstnancem pracujícím v orgánech EU, obraťte se na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a požádat o registraci.
 • V případě jakýchkoli dalších dotazů zašlete zprávu na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a s potěšením Vám pomůže tým ACADEMY BTSF.
Dobré životní podmínky zvířat při porážce – včetně usmrcení za účelem tlumení nákazy – modul eLearning