Този курс за електронно обучение следва да подобри знанията на участниците относно:

 • Съответното законодателство на ЕС (съсредоточено основно върху Регламент (ЕО) № 1099/2009).
 • Научна основа за обработка преди клането, зашеметяване, клане и умъртвяване на животни (основно поведение на животните, физиология и анатомия).
 • Отглеждане на животни и оценка на съоръженията за отглеждане.
 • Основни техники за зашеметяване и умъртвяване в кланиците в Европа и в контекста на умъртвяването с цел контрол на заболяванията.
 • Мерки за хуманно отношение към животните (главно от протоколите Welfare Quality ®).
 • Умъртвяване на животни в контекста на епидемии от болести по животните.

Научното съдържание е съсредоточено основно върху следните животински видове: говеда, свине, дребни преживни животни и бройлери.

Особености

365-дневен достъп
 • Средна продължителност: 8 часа
Електронна
 • 5 броя
 • Самовъзпламенен
 • Мултимедия
Достъпен на:

Как да се регистрирате

 • Ако сте държавен служител, можете да кандидатствате чрез приложението BTSF eLearning.
 • Ако сте служител, работещ в институциите на ЕС, се свържете с HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, за да поискате регистрация.
 • Ако имате други въпроси, моля, изпратете съобщение на адрес HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, а екипът на BTSF ACADEMY ще Ви окаже съдействие.
Хуманно отношение към животните при клане — включително умъртвяване с цел контрол на заболяванията — модул за електронно обучение