Det övergripande målet för BTSF:s utbildning om EU:s riskanalysstrategi för länder utanför EU är att sprida principerna och metoderna för riskanalys av livsmedelssäkerhet, förbättra kunskaperna om detta komplexa arbetsområde och förbättra tredjeländers kunskaper om de europeiska kontrollsystemen och lagstiftningen.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Riskbedömningskonceptet (såsom det tillämpas i nationell lagstiftning, Efsa och andra internationella organisationer för livsmedelssäkerhet).
 • De internationella tillsynsmyndigheternas roll och internationella riktlinjer för riskbedömning.
 • Riskanalysens tre komponenter – riskbedömning, riskhantering och riskkommunikation.
 • Riskbedömningssteg enligt WHO: problemformulering, faroidentifiering, farokarakterisering, exponeringsbedömning och riskkarakterisering.
 • Hur man gör en strukturerad riskbedömning.
 • Processen för identifiering av faror och risker.
 • Riskanalys av reglerade produkter och växtskydd.
 • Kemiska föroreningar och kemisk riskanalys (faroidentifiering, farokarakterisering, exponeringsbedömning och riskkarakterisering vid kemisk riskbedömning, riskhantering och riskkommunikation).
 • Riskanalys av zoonoser och djurhälsa med fokus på mikrobiologisk riskanalys.
 • Den nya förordningen om offentlig kontroll och systemet för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF).
 • Krishantering.

Deltagarna ska företräda personal vid behöriga myndigheter som deltar i offentlig kontrollverksamhet och personal vid jordbruksministerier med ansvar för utveckling av livsmedelspolitik och exportfrågor.

Det bör framgå av deras bakgrund och yrkesmässiga ställning att deltagandet i utbildningsverksamheten är en nyckelfaktor för att förbättra kompetensen.

Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 12/06/2023 15/06/2023 Skopje Nordmakedonien
2 16/06/2023 22/06/2023 DAR es Salaama Tanzania
3 13/11/2023 16/11/2023 Abidjan Elfenben
4 11/12/2023 14/12/2023 Rio de Janeiro Brasilien
5 22/01/2024 25/01/2024 Panama City Panama
6 04/03/2024 07/03/2024 Kuala Lumpur
Malaysia
7 13/05/2024 16/05/2023 Tunis Tunisien
8 24/06/2024 27/06/2024 Jackarta Indonesien
EU:s riskanalysstrategi för länder utanför EU