Splošni cilj tečaja usposabljanja BTSF o pristopu EU k analizi tveganja za države, ki niso članice EU, je razširjati načela in metode analize tveganja za varnost hrane, izboljšati poznavanje tega zapletenega področja dela ter izboljšati poznavanje evropskih nadzornih sistemov in zakonodaje v državah nečlanicah EU.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Koncept ocene tveganja (kot se uporablja v nacionalnih in EFSA ter drugih mednarodnih organizacijah za varnost hrane).
 • Vloga mednarodnih regulativnih agencij in mednarodne smernice za oceno tveganja.
 • Trije elementi analize tveganja – ocena tveganja, obvladovanje tveganja in obveščanje o tveganju.
 • Koraki pristopa k oceni tveganja v skladu s SZO: formulacija problema, opredelitev nevarnosti, opredelitev nevarnosti, ocena izpostavljenosti in opredelitev tveganja.
 • Kako izvesti strukturirano oceno tveganja.
 • Postopek ugotavljanja nevarnosti in tveganja.
 • Analiza tveganja za regulirane proizvode in zdravstveno varstvo rastlin.
 • Kemična onesnaževala in analiza kemijskega tveganja (opredelitev nevarnosti, opredelitev nevarnosti, ocena izpostavljenosti in opredelitev tveganja pri oceni kemijskega tveganja, obvladovanje tveganja in obveščanje o tveganju).
 • Analiza tveganja za zoonozo in zdravje živali s poudarkom na mikrobiološki analizi tveganja.
 • Nova uredba o uradnem nadzoru in sistem hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF).
 • Krizno upravljanje.

Udeleženci zastopajo osebje pristojnih organov, ki sodelujejo pri dejavnostih uradnega nadzora, in osebje kmetijskih ministrstev, odgovornih za razvoj politike varnosti hrane in izvozne zadeve.

Iz njihovega ozadja in poklicnega položaja bi moralo biti jasno, da je udeležba v dejavnosti usposabljanja ključni element za izboljšanje kompetenc.

Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 12/06/2023 15/06/2023 Skopje Severna Makedonija
2 16/06/2023 22/06/2023 PAR es Salaama Tanzanija
3 13/11/2023 16/11/2023 Abidžan Slonokoščena obala
4 11/12/2023 14/12/2023 Rio de Janeiro Brazilija
5 22/01/2024 25/01/2024 Panama Panama
6 04/03/2024 07/03/2024 Kuala Lumpur
Malezija
7 13/05/2024 16/05/2023 Tunis Tunizija
8 24/06/2024 27/06/2024 Jackarta Indonezija
Pristop EU k analizi tveganja za države, ki niso članice EU