Obiectivul general al cursului de formare BTSF privind abordarea UE a analizei riscurilor pentru țările din afara UE este de a disemina principiile și metodele de analiză a riscurilor în materie de siguranță alimentară, de a îmbunătăți cunoștințele cu privire la acest domeniu complex de lucru, de a îmbunătăți cunoștințele țărilor din afara UE cu privire la sistemele de control și legislația europeană.

Cursul abordează următoarele teme:

 • Conceptul de evaluare a riscurilor (astfel cum este aplicat la nivel național și în cadrul EFSA și al altor organizații internaționale pentru siguranța alimentară).
 • Rolul agențiilor internaționale de reglementare și orientările internaționale privind evaluarea riscurilor.
 • Cele trei componente ale analizei riscurilor – evaluarea riscurilor, gestionarea riscurilor și comunicarea riscurilor.
 • Etapele abordării evaluării riscurilor conform OMS: formularea problemei, identificarea pericolelor, caracterizarea pericolelor, evaluarea expunerii și caracterizarea riscurilor.
 • Cum se efectuează o evaluare structurată a riscurilor.
 • Procesul de identificare a pericolelor și a riscurilor.
 • Analiza riscurilor privind produsele reglementate și sănătatea plantelor.
 • Contaminanții chimici și analiza riscurilor chimice (identificarea pericolelor, caracterizarea pericolelor, evaluarea expunerii și caracterizarea riscurilor în evaluarea riscurilor chimice, gestionarea riscurilor și comunicarea riscurilor).
 • Analiza riscurilor privind zoonoza și sănătatea animală, cu accent pe analiza riscurilor microbiologice.
 • Noul Regulament privind controalele oficiale (RCO) și Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF).
 • Gestionarea crizelor.

Participanții reprezintă personalul autorităților competente implicat în activitățile de control oficial și personalul ministerelor agricole responsabil cu elaborarea politicii în domeniul siguranței alimentare și cu afacerile legate de export.

Din experiența și poziția lor profesională ar trebui să reiasă clar că participarea la activitatea de formare este un element-cheie pentru îmbunătățirea competențelor.

Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
1 12/06/2023 15/06/2023 Skopje Macedonia de Nord
2 16/06/2023 22/06/2023 DAR es Salaama Tanzania
3 13/11/2023 16/11/2023 Abidjan Côte d’Ivoire
4 11/12/2023 14/12/2023 Rio de Janeiro Brazilia
5 22/01/2024 25/01/2024 Panamá Panama
6 04/03/2024 07/03/2024 Kuala Lumpur
Malaysia
7 13/05/2024 16/05/2023 Tunis Tunisia
8 24/06/2024 27/06/2024 Jackarta Indonezia
Abordarea UE în materie de analiză a riscurilor pentru țările din afara UE