Ogólnym celem szkolenia w ramach programu „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności” na temat podejścia UE do analizy ryzyka dla państw trzecich jest rozpowszechnianie zasad i metod analizy ryzyka w zakresie bezpieczeństwa żywności, poszerzanie wiedzy na temat tego złożonego obszaru pracy, poprawa wiedzy państw spoza UE na temat europejskich systemów kontroli i prawodawstwa.

Kurs obejmuje następujące tematy:

 • Koncepcja oceny ryzyka (stosowana w krajowych i EFSA oraz innych międzynarodowych organizacjach ds. bezpieczeństwa żywności).
 • Rola międzynarodowych agencji regulacyjnych i międzynarodowe wytyczne dotyczące oceny ryzyka.
 • Trzy elementy analizy ryzyka – ocena ryzyka, zarządzanie ryzykiem i informowanie o ryzyku.
 • Etapy podejścia do oceny ryzyka według WHO: formułowanie problemu, identyfikacja zagrożeń, charakterystyka zagrożeń, ocena narażenia i charakterystyka ryzyka.
 • Jak przeprowadzić ustrukturyzowaną ocenę ryzyka.
 • Proces identyfikacji zagrożeń i ryzyka.
 • Analiza ryzyka dotycząca produktów regulowanych i zdrowia roślin.
 • Zanieczyszczenia chemiczne i analiza ryzyka chemicznego (identyfikacja zagrożeń, charakterystyka zagrożeń, ocena narażenia i charakterystyka ryzyka w ocenie ryzyka chemicznego, zarządzaniu ryzykiem i informowaniu o ryzyku).
 • Analiza ryzyka dotycząca chorób odzwierzęcych i zdrowia zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyka mikrobiologicznego.
 • Nowe rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych (OCR) oraz system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF).
 • Zarządzania kryzysami.

Uczestnicy reprezentują pracowników właściwych organów zaangażowanych w działania związane z kontrolami urzędowymi oraz pracowników ministerstw rolnictwa odpowiedzialnych za rozwój polityki bezpieczeństwa żywności i sprawy wywozowe.

Z ich wykształcenia i stanowiska zawodowego powinno jasno wynikać, że uczestnictwo w szkoleniu jest kluczowym elementem poprawy kompetencji.

Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 12/06/2023 15/06/2023 Skopje Macedonia Północna
2 16/06/2023 22/06/2023 DAR es Salaama Tanzania
3 13/11/2023 16/11/2023 Abidżan Wybrzeże Kości Słoniowej
4 11/12/2023 14/12/2023 Rio de Janeiro Brazylia
5 22/01/2024 25/01/2024 Panama Panama
6 04/03/2024 07/03/2024 Kuala Lumpur
Malezja
7 13/05/2024 16/05/2023 Tunis Tunezji
8 24/06/2024 27/06/2024 Jackarta Indonezja
Podejście UE do analizy ryzyka dla państw spoza UE