De algemene doelstelling van de BTSF-opleidingscursus over de EU-risicoanalyseaanpak voor niet-EU-landen is de verspreiding van de beginselen en methoden van risicoanalyse op het gebied van voedselveiligheid, het verbeteren van de kennis van dit complexe werkterrein en het verbeteren van de kennis van derde landen over de Europese controlesystemen en -wetgeving.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Het concept risicobeoordeling (zoals toegepast in nationale en EFSA en andere internationale organisaties voor voedselveiligheid).
 • De rol van internationale regelgevende instanties en internationale richtsnoeren voor risicobeoordeling.
 • De drie componenten van risicoanalyse — risicobeoordeling, risicobeheer en risicocommunicatie.
 • Stappen in de aanpak van de risicobeoordeling volgens de WHO: probleemformulering, gevarenidentificatie, gevarenkarakterisering, blootstellingsbeoordeling en risicokarakterisering.
 • Hoe moet een gestructureerde risicobeoordeling worden uitgevoerd.
 • Het proces van gevaren- en risico-identificatie.
 • Risicoanalyse van gereguleerde producten en plantgezondheid.
 • Chemische verontreinigingen en chemische risicoanalyse (gevarenidentificatie, gevarenkarakterisering, blootstellingsbeoordeling en risicokarakterisering bij chemische risicobeoordeling, risicobeheer en risicocommunicatie).
 • Risicoanalyse inzake zoönose en diergezondheid, met bijzondere aandacht voor microbiologische risicoanalyse.
 • Nieuwe verordening officiële controles (VOC) en het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders (RASFF).
 • Crisisbeheersing.

De deelnemers vertegenwoordigen het personeel van de bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij officiële controleactiviteiten en het personeel van de ministeries van Landbouw die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het voedselveiligheidsbeleid en exportaangelegenheden.

Uit hun achtergrond en professionele positie moet duidelijk blijken dat deelname aan de opleidingsactiviteit een essentieel element is voor de verbetering van de competenties.

Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 12/06/2023 15/06/2023 Skopje Noord-Macedonië
2 16/06/2023 22/06/2023 DAR en Salaama Tanzania
3 13/11/2023 16/11/2023 Abidjan Ivoorkust
4 11/12/2023 14/12/2023 Rio de Janeiro Brazilië
5 22/01/2024 25/01/2024 Panama-Stad Panama
6 04/03/2024 07/03/2024 Kuala Lumpur
Maleisië
7 13/05/2024 16/05/2023 Tunis Tunesië
8 24/06/2024 27/06/2024 Jackarta Indonesië
EU-risicoanalyseaanpak voor niet-EU-landen