EU:n ulkopuolisiin maihin sovellettavan EU:n riskianalyysin lähestymistapaa koskevan koulutuksen yleisenä tavoitteena on levittää elintarviketurvallisuuteen liittyvän riskianalyysin periaatteita ja menetelmiä, parantaa tietämystä tästä monimutkaisesta toiminta-alasta sekä parantaa EU:n ulkopuolisten maiden tietämystä eurooppalaisista valvontajärjestelmistä ja lainsäädännöstä.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Riskinarvioinnin käsite (sellaisena kuin sitä sovelletaan sekä kansallisissa että EFSA:ssa ja muissa kansainvälisissä elintarviketurvallisuusjärjestöissä).
 • Kansainvälisten sääntelyvirastojen rooli ja kansainväliset riskinarviointiohjeet.
 • Riskianalyysin kolme osatekijää – riskinarviointi, riskinhallinta ja riskiviestintä.
 • WHO:n mukaan riskinarviointiin perustuvan lähestymistavan vaiheet: ongelman formulaatio, vaarojen tunnistaminen, vaarojen karakterisointi, altistumisen arviointi ja riskien luonnehdinta.
 • Miten jäsennelty riskinarviointi tehdään.
 • Vaarojen ja riskien tunnistamisprosessi.
 • Säänneltyjä tuotteita ja kasvien terveyttä koskeva riskianalyysi.
 • Kemialliset vierasaineet ja kemiallinen riskianalyysi (vaaran tunnistaminen, vaarojen karakterisointi, altistumisen arviointi ja riskien luonnehdinta kemiallisessa riskinarvioinnissa, riskinhallinta ja riskiviestintä).
 • Zoonoosia ja eläinten terveyttä koskeva riskianalyysi, jossa keskitytään mikrobiologiseen riskianalyysiin.
 • Uusi virallista valvontaa koskeva asetus (OCR) ja elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä (RASFF).
 • Kriisinhallinta.

Osallistujien on edustettava viralliseen valvontaan osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten henkilöstöä ja elintarviketurvallisuuspolitiikan kehittämisestä ja vientiasioista vastaavien maatalousministeriöiden henkilöstöä.

Heidän taustastaan ja ammatillisesta asemastaan olisi käytävä selvästi ilmi, että osallistuminen koulutukseen on keskeinen tekijä osaamisen parantamisessa.

Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 12/06/2023 15/06/2023 Skopje Pohjois-Makedonia
2 16/06/2023 22/06/2023 DAR es Salaama Tansania
3 13/11/2023 16/11/2023 Abidjan Norsunluurannikko
4 11/12/2023 14/12/2023 Rio de Janeiro Brasilia
5 22/01/2024 25/01/2024 Panamá Panama
6 04/03/2024 07/03/2024 Kuala Lumpur
Malesia
7 13/05/2024 16/05/2023 Tunis Tunisia
8 24/06/2024 27/06/2024 Jackarta Indonesia
EU:n riskianalyysiin perustuva lähestymistapa EU:n ulkopuolisiin maihin