Ο γενικός στόχος του προγράμματος κατάρτισης BTSF σχετικά με την προσέγγιση ανάλυσης κινδύνων της ΕΕ για τρίτες χώρες είναι η διάδοση των αρχών και των μεθόδων ανάλυσης κινδύνου για την ασφάλεια των τροφίμων, η βελτίωση των γνώσεων σχετικά με αυτόν τον σύνθετο τομέα εργασίας, η βελτίωση των γνώσεων των χωρών εκτός ΕΕ σχετικά με τα ευρωπαϊκά συστήματα ελέγχου και τη νομοθεσία.

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Η έννοια της αξιολόγησης κινδύνου (όπως εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο και στην EFSA και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς για την ασφάλεια των τροφίμων).
 • Ο ρόλος των διεθνών ρυθμιστικών οργανισμών και των διεθνών κατευθυντήριων γραμμών για την αξιολόγηση των κινδύνων.
 • Οι τρεις συνιστώσες της ανάλυσης κινδύνου — εκτίμηση κινδύνου, διαχείριση κινδύνου και ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο.
 • Στάδια προσέγγισης εκτίμησης κινδύνου σύμφωνα με τον ΠΟΥ: τη διατύπωση του προβλήματος, τον προσδιορισμό της επικινδυνότητας, τον χαρακτηρισμό της επικινδυνότητας, την αξιολόγηση της έκθεσης και τον χαρακτηρισμό του κινδύνου.
 • Πώς να διενεργήσετε δομημένη εκτίμηση κινδύνου.
 • Τη διαδικασία προσδιορισμού της επικινδυνότητας και του κινδύνου.
 • Ανάλυση κινδύνου για τα ρυθμιζόμενα προϊόντα και την υγεία των φυτών.
 • Χημικές προσμείξεις και ανάλυση χημικού κινδύνου (προσδιορισμός κινδύνων, χαρακτηρισμός της επικινδυνότητας, αξιολόγηση της έκθεσης και χαρακτηρισμός κινδύνου κατά την αξιολόγηση του χημικού κινδύνου, διαχείριση κινδύνου και ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο).
 • Ανάλυση κινδύνου για τις ζωονόσους και την υγεία των ζώων με έμφαση στην ανάλυση μικροβιολογικού κινδύνου.
 • Νέος κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους (ΚΕΕ) και σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF).
 • Διαχείριση κρίσεων.

Οι συμμετέχοντες εκπροσωπούν το προσωπικό των αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες επίσημων ελέγχων και εκπροσωπούν το προσωπικό των υπουργείων γεωργίας που είναι αρμόδια για την ανάπτυξη της πολιτικής για την ασφάλεια των τροφίμων και για θέματα εξαγωγών.

Θα πρέπει να είναι σαφές από το ιστορικό και την επαγγελματική τους θέση ότι η συμμετοχή στη δραστηριότητα κατάρτισης αποτελεί βασικό στοιχείο για τη βελτίωση των ικανοτήτων.

Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 12/06/2023 15/06/2023 Σκόπια Βόρεια Μακεδονία
2 16/06/2023 22/06/2023 DAR es Salaama Τανζανία
3 13/11/2023 16/11/2023 Αμπιτζάν Ακτή ελεφαντόδοντου
4 11/12/2023 14/12/2023 Ρίο ντε Τζανέιρο Βραζιλία
5 22/01/2024 25/01/2024 Πόλη του Παναμά Παναμάς
6 04/03/2024 07/03/2024 Κουάλα Λουμπούρ
Μαλαισία
7 13/05/2024 16/05/2023 Τύνιδα Τυνησία
8 24/06/2024 27/06/2024 Jackarta Ινδονησία
Προσέγγιση ανάλυσης κινδύνου της ΕΕ για τρίτες χώρες