Det overordnede mål med BTSF-kurset om EU's risikoanalysetilgang for lande uden for EU er at formidle principperne og metoderne for risikoanalyse af fødevaresikkerhed, forbedre kendskabet til dette komplekse arbejdsområde og forbedre ikke-EU-landenes viden om de europæiske kontrolsystemer og -lovgivning.

Kurset behandler følgende emner:

 • Begrebet risikovurdering (som anvendt i nationale og i EFSA og andre internationale fødevaresikkerhedsorganisationer).
 • Internationale reguleringsagenturers rolle og internationale retningslinjer for risikovurdering.
 • Risikoanalysens tre komponenter — risikovurdering, risikostyring og risikokommunikation.
 • Trin i risikovurderingsmetoden i henhold til WHO: problemformulering, fareidentifikation, farekarakterisering, eksponeringsvurdering og risikokarakterisering.
 • Sådan foretages der en struktureret risikovurdering.
 • Processen for fareidentifikation og risikoidentifikation.
 • Risikoanalyse af regulerede produkter og plantesundhed.
 • Kemiske forurenende stoffer og kemisk risikoanalyse (fareidentifikation, farekarakterisering, eksponeringsvurdering og risikokarakterisering i kemikalierisikovurdering, risikostyring og risikokommunikation).
 • Risikoanalyse af zoonoser og dyresundhed med fokus på mikrobiologisk risikoanalyse.
 • Den nye forordning om offentlig kontrol (OCR) og det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF).
 • Krisestyring

Deltagerne repræsenterer personalet hos de kompetente myndigheder, der er involveret i offentlige kontrolaktiviteter, og repræsenterer personale i landbrugsministerierne med ansvar for udvikling af fødevaresikkerhedspolitikken og eksportanliggender.

Det bør fremgå klart af deres baggrund og stilling, at deltagelse i uddannelsesaktiviteten er et centralt element i forbedringen af kompetencerne.

Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 12/06/2023 15/06/2023 Skopje Nordmakedonien
2 16/06/2023 22/06/2023 DAR es Salaama Tanzania
3 13/11/2023 16/11/2023 Abidjan Elfenbenskysten
4 11/12/2023 14/12/2023 Rio de Janeiro Brasilien
5 22/01/2024 25/01/2024 Panama Panama
6 04/03/2024 07/03/2024 Kuala Lumpur
Malaysia
7 13/05/2024 16/05/2023 Tunis Tunesien
8 24/06/2024 27/06/2024 Jackarta Indonesien
EU's risikoanalysetilgang for lande uden for EU