Obecným cílem školicího kurzu BTSF o přístupu EU k analýze rizik pro třetí země je šířit zásady a metody analýzy rizik v oblasti bezpečnosti potravin, zlepšit znalosti o této složité oblasti práce a zlepšit znalosti třetích zemí o evropských kontrolních systémech a právních předpisech:

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Koncepce hodnocení rizika (jak je uplatňována ve vnitrostátních a v Evropském úřadu pro bezpečnost potravin a v dalších mezinárodních organizacích pro bezpečnost potravin).
 • Úloha mezinárodních regulačních agentur a mezinárodních pokynů pro posuzování rizik.
 • Tři složky analýzy rizik – posouzení rizik, řízení rizik a sdělování o riziku.
 • Kroky přístupu k posuzování rizik podle WHO: formulace problému, identifikace nebezpečí, charakterizace nebezpečí, posouzení expozice a charakterizace rizik.
 • Jak provést strukturované posouzení rizik.
 • Proces identifikace nebezpečí a rizik.
 • Analýza rizik regulovaných produktů a zdraví rostlin.
 • Chemické kontaminující látky a analýza chemického rizika (identifikace nebezpečí, charakterizace nebezpečí, posouzení expozice a charakterizace rizik při posuzování chemického rizika, řízení rizik a sdělování o riziku).
 • Analýza rizik v oblasti zoonóz a zdraví zvířat se zaměřením na mikrobiologickou analýzu rizik.
 • Nové nařízení o úředních kontrolách a systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF).
 • Řešení krizí.

Účastníci zastupují zaměstnance příslušných orgánů podílejících se na úředních kontrolách a zaměstnance ministerstev zemědělství odpovědných za rozvoj politiky bezpečnosti potravin a za záležitosti vývozu.

Z jejich zkušeností a z jejich profesního postavení by mělo být zřejmé, že účast na vzdělávací činnosti je klíčovým prvkem pro zlepšení kompetencí.

Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 12/06/2023 15/06/2023 Skopje Severní Makedonie
2 16/06/2023 22/06/2023 DAR es Salaama Tanzánie
3 13/11/2023 16/11/2023 Abidžanu Pobřeží slonoviny
4 11/12/2023 14/12/2023 Rio de Janeiro Brazílie
5 22/01/2024 25/01/2024 Panama Panama
6 04/03/2024 07/03/2024 Kuala Lumpur
Malajsie
7 13/05/2024 16/05/2023 Tunis Tunisko
8 24/06/2024 27/06/2024 Jackarta Indonésie
Přístup EU k analýze rizik pro země mimo EU