Общата цел на курса за обучение на BTSF относно подхода на ЕС за анализ на риска за държави извън ЕС е да се разпространят принципите и методите за анализ на риска за безопасността на храните, да се подобрят знанията за тази сложна област на работа, да се подобрят познанията на държавите извън ЕС относно европейските системи за контрол и законодателство.

Курсът разглежда следните теми:

 • Концепцията за оценка на риска (както се прилага в националните органи, ЕОБХ и други международни организации за безопасност на храните).
 • Ролята на международните регулаторни агенции и международните насоки за оценка на риска.
 • Трите компонента на анализа на риска — оценка на риска, управление на риска и обмяна на информация за риска.
 • Стъпки на подхода за оценка на риска съгласно СЗО: формулиране на проблема, идентифициране на опасността, характеризиране на опасността, оценка на експозицията и характеризиране на риска.
 • Как да се извърши структурирана оценка на риска.
 • Процесът на идентифициране на опасностите и рисковете.
 • Анализ на риска по отношение на регулираните продукти и здравето на растенията.
 • Химични замърсители и анализ на химичния риск (идентифициране на опасностите, характеризиране на опасността, оценка на експозицията и характеризиране на риска при оценката на химичния риск, управление на риска и обмяна на информация за риска).
 • Анализ на риска от зооноза и здравето на животните с акцент върху анализа на микробиологичния риск.
 • Нов регламент относно официалния контрол (РОК) и Система за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF).
 • Управлението на кризи.

Участниците представляват служители на компетентните органи, участващи в дейностите по официален контрол, и служители на министерствата на земеделието, отговарящи за разработването на политиката за безопасност на храните и въпросите на износа.

От техния професионален опит и професионална позиция следва да става ясно, че участието в дейността по обучение е ключов елемент за подобряване на компетентностите.

Сесия Начална дата Крайна дата Град Държава
1 12/06/2023 15/06/2023 Скопие Северна Македония
2 16/06/2023 22/06/2023 DAR es Salaama Танзания
3 13/11/2023 16/11/2023 Абиджан Бряг на слонова кост
4 11/12/2023 14/12/2023 Рио де Жанейро Бразилия
5 22/01/2024 25/01/2024 Панама Панама
6 04/03/2024 07/03/2024 Куала Лумпур
Малайзия
7 13/05/2024 16/05/2023 Тунис Тунис
8 24/06/2024 27/06/2024 Джакарта Индонезия
Подход на ЕС за анализ на риска за държави извън ЕС