Programszkoleniowy BTSF spoza UE dotyczący badań żywności i pasz poza UE – Pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych.

Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA, dawniej Chafea) zorganizowała w imieniu Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) cykl 10 sesji szkoleniowych w dziedzinie metod pobierania próbek i analizy stosowanych w kontekście urzędowych kontroli żywności i pasz w ramach inicjatywy „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”.

W sumie w pierwszej fazie projektu (2019–2020) zaproszono 155 uczestników z wybranych państw spoza UE we wschodniej EPS i regionie basenu Morza Śródziemnego, Ameryki Środkowej i Południowej, Afryki i Azji.

Cele ogólne:

 • Ogólnym celem projektu jest rozwijanie zdolności personelu laboratoryjnego i kierownictwa z państw spoza UE do stosowania metod pobierania próbek i analiz stosowanych w urzędowych kontrolach żywności i pasz. Biorąc pod uwagę specyfikę obszaru weterynaryjnych produktów leczniczych, cele prawodawstwa europejskiego, a także ogólną strategię inicjatywy BTSF, dla tego szkolenia sformułowano następujące cele:
 • Podnoszenie świadomości na temat wszystkich aspektów związanych z kontrolą pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w żywności i paszy.
 • Podkreślenie potrzeby zapewnienia prawidłowych procedur pobierania próbek w celu zmniejszenia błędu w wynikach analiz.
 • Wspieranie stosowania norm zarządzania jakością w odniesieniu do laboratoriów w celu zwiększenia ich wydajności i wiarygodności.
 • Poprawa praktycznej wiedzy na temat prostych i bardziej zaawansowanych metod analitycznych w celu zwiększenia stopnia dokładności i zwiększenia liczby oznaczanych substancji.
 • Wspieranie wymiany najlepszych praktyk i pomysłów w celu zwiększenia skuteczności transferu wiedzy w działaniach analitycznych.
 • Zachęcanie stażystów do tworzenia sieci kontaktów i rozpowszechniania wiedzy.

Kurs dotyczy następujących tematów:

 • Temat 1: Prawodawstwo unijne i międzynarodowe, kontrole urzędowe i opracowywanie programów badań pozostałości.
 • Temat 2: Kontrole przywozu.
 • Temat 3: Pobieranie próbek, przygotowanie próbek i zarządzanie nimi.
 • Temat 4: Walidacja metod.
 • Temat 5: Metody przesiewowe.
 • Temat 6: Techniki potwierdzające i analiza wyników.
 • Temat 7: Zarządzanie jakością w laboratorium.

Szkolenie skierowane jest do personelu i kierownictwa publicznych lub prywatnych laboratoriów badawczych żywności wyznaczonych do przeprowadzania kontroli urzędowych pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych. Kandydaci muszą posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie, zobowiązać się do rozpowszechniania zdobytej wiedzy wśród zainteresowanych stron w swoim kraju pochodzenia oraz mieć dobry poziom roboczy w języku angielskim.

Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
 1 08/07/2019 19/07/2019  Dublin Irlandia
 2 11/11/2019 22/11/2019  Porto/Vila do Conde Portugalia 
 3 23/03/2020 03/04/2020  Dublin  Irlandia – WYŁĄCZONY 
 4 10/10/2022 21/10/2022 Dublin Irlandia 
Etap II – 1 11/11/2024 22/11/2024 Puławy Polska
Etap II – 2 20/01/2025 31/01/2025 DublinIrlandia
Etap II – 3 12/05/2025 23/05/2025 Porto/Vila do CondePortugalia
Żywność i badania pasz poza UE – Pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych