BTSF niet-EU- opleidingsprogramma voor het testen van levensmiddelen en diervoeders — niet-EU — residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

Het Uitvoerend Agentschap gezondheid en digitaal (HaDEA, voorheen Chafea) organiseerde namens het directoraat-generaal Gezondheid en voedselveiligheid van de Europese Commissie (DG SANTE) een cyclus van tien opleidingssessies op het gebied van bemonsterings- en analysemethoden die worden gebruikt in het kader van officiële controles van levensmiddelen en diervoeders in het kader van het initiatief „Betere opleiding voor veiliger voedsel”.

In totaal zijn 155 deelnemers uit geselecteerde niet-EU-landen in het oostelijke ENB en het Middellandse Zeegebied, Midden- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië uitgenodigd tijdens fase 1 van het project (2019-2020).

De algemene doelstellingen zijn:

 • De algemene doelstelling van het project is de ontwikkeling van het vermogen van laboratoriumpersoneel en het management van niet-EU-landen om de bemonsterings- en analysemethoden toe te passen die bij officiële controles van levensmiddelen en diervoeders worden gebruikt. Rekening houdend met de specifieke kenmerken van het VMP-gebied, de doelstellingen van de Europese wetgeving en de algemene strategie van het BTSF-initiatief, zijn de volgende doelstellingen voor deze opleiding geformuleerd:
 • Bewustmaking van alle aspecten in verband met de controle op residuen van VMP in levensmiddelen en diervoeders.
 • Onderstrepen dat correcte bemonsteringsprocedures moeten worden gewaarborgd om de fouten in de analyseresultaten te verminderen.
 • Ondersteuning van de toepassing van kwaliteitsmanagementnormen voor de laboratoria om hun prestaties en betrouwbaarheidsniveaus te verhogen.
 • De praktische kennis over eenvoudige en meer geavanceerde analysemethoden verbeteren om de nauwkeurigheid te vergroten en het aantal bepaalde stoffen te vergroten.
 • De uitwisseling van beste praktijken en ideeën bevorderen om de doeltreffendheid van kennisoverdracht bij analytische activiteiten te vergroten.
 • Netwerken en kennisverspreiding onder de cursisten aanmoedigen.

De cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • Onderwerp 1: EU- en internationale wetgeving, officiële controles en ontwikkeling van programma’s voor het testen van residuen.
 • Onderwerp 2: Invoercontroles.
 • Onderwerp 3: Bemonstering, voorbereiding en beheer van monsters.
 • Onderwerp 4: Validatiemethoden.
 • Onderwerp 5: Screeningsmethoden.
 • Onderwerp 6: Bevestigingstechnieken en resultatenanalyse.
 • Onderwerp 7: Kwaliteitsmanagement in het laboratorium.

De opleiding is gericht op het personeel en het beheer van openbare of particuliere voedseltestlaboratoria die zijn aangewezen om officiële controles op residuen van VMP uit te voeren. De aanvragers moeten een relevante professionele en educatieve achtergrond hebben, zich ertoe verbinden de opgedane kennis te verspreiden onder belanghebbenden in hun thuisland en een goed werkend niveau van het Engels hebben.

Sessie Startdatum Einddatum Stad Land
 1 08/07/2019 19/07/2019  Dublin Ierland
 2 11/11/2019 22/11/2019  Porto/Vila do Conde Portugal 
 3 23/03/2020 03/04/2020  Dublin  Ierland — Geannuleerd 
 4 10/10/2022 21/10/2022 Dublin Ierland 
Fase II-1 11/11/2024 22/11/2024 Pulawy Polen
Fase II — 2 20/01/2025 31/01/2025 DublinIerland
Fase II — 3 12/05/2025 23/05/2025 Porto/Vila do CondePortugal
Levensmiddelen diervoedertests buiten de EU — Residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik