BTSF Niet-EU Training Programme on Food & feed testing — Residues of veterinary medicinal products (Bestrijding van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik buiten de EU).

Het Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid (HaDEA, voorheen Chafea) heeft namens het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Europese Commissie (DG SANTE) een cyclus van 10 opleidingssessies georganiseerd op het gebied van bemonsterings- en analysemethoden die worden gebruikt in het kader van officiële controles van levensmiddelen en diervoeders in het kader van het initiatief „Betere opleiding voor veiliger voedsel”.

In totaal zijn tijdens fase 155 (2019-2020) van het project 1 deelnemers uitgenodigd uit geselecteerde niet-EU-landen in het oostelijke ENB en het Middellandse Zeegebied, Midden- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië.

De algemene doelstellingen zijn:

 • De algemene doelstelling van het project is de ontwikkeling van het vermogen van laboratoriumpersoneel en management uit niet-EU-landen om de bemonsterings- en analysemethoden toe te passen die bij officiële levensmiddelen- en diervoedercontroles worden gebruikt. Gezien de specifieke kenmerken van het gebied van diergeneesmiddelen, de doelstellingen van de Europese wetgeving en de algemene strategie van het BTSF-initiatief zijn de volgende doelstellingen voor deze cursus geformuleerd:
 • Bewustmaking van alle aspecten die verband houden met de controle op residuen van diergeneesmiddelen in levensmiddelen en diervoeders.
 • Onderstrepen dat moet worden gezorgd voor correcte bemonsteringsprocedures om de fouten in de analyseresultaten te verminderen.
 • Ondersteunen van de toepassing van kwaliteitsnormen voor laboratoria om hun prestaties en betrouwbaarheidsniveaus te verhogen.
 • De praktische kennis over eenvoudige en meer geavanceerde analysemethoden verbeteren om de nauwkeurigheid te verhogen en het aantal bepaalde stoffen uit te breiden.
 • De uitwisseling van beste praktijken en ideeën bevorderen om de doeltreffendheid van kennisoverdracht bij analytische activiteiten te vergroten.
 • Het stimuleren van netwerkactiviteiten en de uitwisseling van kennis tussen de deelnemers.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Onderwerp 1: EU- en internationale wetgeving, officiële controles en ontwikkeling van programma’s voor het testen van residuen.
 • Onderwerp 2: Invoercontroles.
 • Onderwerp 3: Bemonstering, monstervoorbereiding en -beheer.
 • Onderwerp 4: Validatie van methoden.
 • Onderwerp 5: Screeningmethoden.
 • Onderwerp 6: Bevestigingstechnieken en resultatenanalyse.
 • Onderwerp 7: Kwaliteitsbeheer in het laboratorium.

De opleiding is gericht op het personeel en het management van publieke of particuliere laboratoria voor het testen van levensmiddelen die zijn aangewezen om officiële controles op residuen van diergeneesmiddelen uit te voeren. De aanvragers moeten een relevante professionele en educatieve achtergrond hebben, zich ertoe verbinden de verworven kennis onder belanghebbenden in hun eigen land te verspreiden en een goed werkniveau van het Engels te hebben.

Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 08/07/2019 19/07/2019 Dublin Ierland
2 11/11/2019 22/11/2019 Porto/Vila do Conde Portugal
3 23/03/2020 03/04/2020 Dublin/GEANNULEERD Ierland/GEANULEERD
4 10/10/2022 21/10/2022 Dublin Ierland
Voeding &O; diervoedertests buiten de EU — Residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik