BTSF ārpussavienības mācību programma par pārtikas un barības testēšanu — ārpus ES — veterināro zāļu atliekas.

Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA, iepriekš Chafea) Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta (SANTE ĢD) vārdā organizēja 10 apmācības sesijas par paraugu ņemšanas un analīzes metodēm, ko izmanto saistībā ar oficiālajām pārtikas un barības kontrolēm iniciatīvas “Labāka apmācība nekaitīgai pārtikai” ietvaros.

Kopumā projekta 1. posmā (2019.–2020. gads) tika uzaicināti 155 dalībnieki no atsevišķām trešām valstīm EKP austrumu daļā un Vidusjūras baseina reģionā, Centrālamerikā un Dienvidamerikā, Āfrikā un Āzijā.

Vispārējie mērķi ir šādi:

 • Projekta vispārējais mērķis ir attīstīt laboratorijas darbinieku un vadības spēju no trešām valstīm piemērot paraugu ņemšanas un analīzes metodes, ko izmanto oficiālās pārtikas un barības kontrolēs. Ņemot vērā VMP jomas specifiku, Eiropas tiesību aktu mērķus, kā arī BTSF iniciatīvas vispārējo stratēģiju, šim mācību kursam ir formulēti šādi mērķi:
 • Palielināt informētību par visiem aspektiem, kas saistīti ar veterināro zāļu atlieku kontroli pārtikā un barībā.
 • Uzsvērt, ka ir jānodrošina pareizas paraugu ņemšanas procedūras, lai samazinātu kļūdu analīžu rezultātos.
 • Atbalstīt kvalitātes pārvaldības standartu piemērošanu laboratorijām, lai paaugstinātu to veiktspējas un uzticamības līmeni.
 • Uzlabot praktiskās zināšanas par vienkāršām un progresīvākām analītiskajām metodēm, lai uzlabotu precizitātes pakāpi un palielinātu noteikto vielu skaitu.
 • Veicināt paraugprakses un ideju apmaiņu, lai palielinātu zināšanu nodošanas efektivitāti analītiskajās darbībās.
 • Veicināt tīklošanu un zināšanu izplatīšanu starp apmācāmajiem.

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

 • Tēma: ES un starptautiskie tiesību akti, oficiālās kontroles un atlieku testēšanas programmu izstrāde.
 • Tēma: Importa kontrole.
 • Tēma: Paraugu ņemšana, paraugu sagatavošana un pārvaldība.
 • Tēma: Metožu validācija.
 • Tēma: Skrīninga metodes.
 • Tēma: Apstiprināšanas metodes un rezultātu analīze.
 • Tēma: Kvalitātes pārvaldība laboratorijā.

Apmācība ir paredzēta to publisko vai privāto pārtikas testēšanas laboratoriju personālam un vadībai, kuras izraudzītas veikt veterināro zāļu atlieku oficiālās kontroles. Pieteikuma iesniedzējiem jābūt attiecīgai profesionālajai un izglītības pieredzei, jāapņemas izplatīt iegūtās zināšanas ieinteresētajām personām savā mītnes valstī un jābūt labam angļu valodas darba līmenim.

Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
 1 08/07/2019 19/07/2019  Dublina Īrija
 2 11/11/2019 22/11/2019  Portu/Vila do Conde Portugāle 
 3 23/03/2020 03/04/2020  Dublina  Īrija — ATCELTA 
 4 10/10/2022 21/10/2022 Dublina Īrija 
II — 1. posms 11/11/2024 22/11/2024 Pulavija Polija
II — 2. posms 20/01/2025 31/01/2025 DublinaĪrija
II-3. posms 12/05/2025 23/05/2025 Portu/Vila do CondePortugāle
Pārtika un barības testēšana ārpus ES — veterināro zāļu atliekas