Programosposobljavanja BTSF-a izvan EU-a za testiranje hrane i hrane za životinje izvan EU-a – ostaci veterinarsko-medicinskih proizvoda.

Izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA, ranije Chafea) organizirala je, u ime Glavne uprave Europske komisije za zdravlje i sigurnost hrane (GU SANTE), ciklus od 10 tečajeva osposobljavanja u području metoda uzorkovanja i analize koje se upotrebljavaju u kontekstu službenih kontrola hrane i hrane za životinje u okviru inicijative „Bolja izobrazba za sigurniju hranu”.

Tijekom prve faze projekta (2019. – 2020.) pozvano je ukupno 155 sudionika iz odabranih zemalja izvan EU-a iz istočnog područja europske politike susjedstva i sredozemnog bazena, Srednje i Južne Amerike, Afrike i Azije.

Opći su ciljevi sljedeći:

 • Opći je cilj projekta razviti sposobnost laboratorijskog osoblja i uprave iz trećih zemalja da primjenjuju metode uzorkovanja i analize koje se upotrebljavaju u službenim kontrolama hrane i hrane za životinje. Uzimajući u obzir posebnosti područja VMP-a, ciljeve europskog zakonodavstva, kao i opću strategiju inicijative BTSF, formulirani su sljedeći ciljevi za ovaj tečaj osposobljavanja:
 • Podizanje svijesti o svim aspektima povezanima s kontrolom ostataka VMP-a u hrani i hrani za životinje.
 • Naglasiti potrebu za osiguravanjem ispravnih postupaka uzorkovanja kako bi se smanjila pogreška u analitičkim rezultatima.
 • Podupirati primjenu standarda upravljanja kvalitetom za laboratorije kako bi se povećala njihova učinkovitost i pouzdanost.
 • Poboljšati praktično znanje o jednostavnim i naprednijim analitičkim metodama kako bi se poboljšao stupanj točnosti i povećao broj utvrđenih tvari.
 • Poticati razmjenu najboljih praksi i ideja kako bi se povećala učinkovitost prijenosa znanja u analitičkim aktivnostima.
 • Poticanje umreživanja i širenja znanja među polaznicima tečajeva.

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

 • Tema 1.: Zakonodavstvo EU-a i međunarodno zakonodavstvo, službene kontrole i razvoj programa testiranja ostataka.
 • Tema 2.: Kontrole uvoza.
 • Tema 3.: Uzorkovanje, priprema uzoraka i upravljanje.
 • Tema 4.: Validacija metoda.
 • Tema 5.: Orijentacijske metode.
 • Tema 6.: Potvrdne tehnike i analiza rezultata.
 • Tema 7.: Upravljanje kvalitetom u laboratoriju.

Osposobljavanje je namijenjeno osoblju i upravi javnih ili privatnih laboratorija za ispitivanje hrane koji su imenovani za provođenje službenih kontrola ostataka VMP-a. Podnositelji zahtjeva moraju imati odgovarajuće stručno i obrazovno iskustvo, obvezati se da će širiti stečeno znanje među dionicima u svojoj matičnoj zemlji i imati dobru radnu razinu engleskog jezika.

Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
 1 08/07/2019 19/07/2019  Dublin Irska
 2 11/11/2019 22/11/2019  Porto/Vila do Conde Portugal 
 3 23/03/2020 03/04/2020  Dublin  Irska – OTKAZNO 
 4 10/10/2022 21/10/2022 Dublin Irska 
Faza II. – 1. 11/11/2024 22/11/2024 Pulawy Poljska
Faza II. – 2. 20/01/2025 31/01/2025 DublinIrska
Faza II. – 3. 12/05/2025 23/05/2025 Porto/Vila do CondePortugal
Hrana i testiranje hrane za životinje izvan EU-a – ostaci veterinarsko-medicinskih proizvoda