BTSF:n EU:n ulkopuolinen elintarvike- ja ampeerialan koulutusohjelma; rehutestaus EU:n ulkopuolella – eläinlääkkeiden jäämät.

Terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto (aiemmin Chafea) järjesti Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston (PO SANTE) puolesta kymmenen koulutustilaisuutta näytteenotto- ja analyysimenetelmistä, joita käytetään virallisessa elintarvike- ja rehuvalvonnassa osana ”Koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi” -aloitetta.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen (2019–2020) aikana on kutsuttu yhteensä 155 osallistujaa valituista EU:n ulkopuolisista maista itäisen ENP:n ja Välimeren alueen, Keski- ja Etelä-Amerikan, Afrikan ja Aasian maista.

Yleisinä tavoitteina on

 • Hankkeen yleisenä tavoitteena on kehittää EU:n ulkopuolisten maiden laboratorioiden henkilöstön ja johdon kykyä soveltaa elintarvikkeiden ja rehujen virallisessa valvonnassa käytettyjä näytteenotto- ja analyysimenetelmiä. Kun otetaan huomioon VMP-alan erityispiirteet, EU:n lainsäädännön tavoitteet sekä BTSF-aloitteen kokonaisstrategia, tälle kurssille on määritelty seuraavat tavoitteet:
 • Lisätään tietoisuutta kaikista elintarvikkeiden ja rehujen eläinlääkejäämien valvontaan liittyvistä näkökohdista.
 • Korostetaan, että on varmistettava oikeat näytteenottomenettelyt analyysitulosten virheiden vähentämiseksi.
 • Laadunhallintastandardien soveltamisen tukeminen laboratorioissa niiden suorituskyvyn ja luotettavuuden parantamiseksi.
 • Parannetaan käytännön tietämystä yksinkertaisista ja kehittyneemmistä analyysimenetelmistä tarkkuuden parantamiseksi ja määritettyjen aineiden määrän lisäämiseksi.
 • Edistetään parhaiden käytäntöjen ja ideoiden vaihtoa tietämyksen siirron tehostamiseksi analyyttisissä toimissa.
 • Edistetään verkottumista ja tietämyksen levittämistä harjoittelijoiden keskuudessa.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Aihe 1: EU:n ja kansainvälinen lainsäädäntö, virallinen valvonta ja jäämien testausohjelmien kehittäminen.
 • Aihe 2: Tuonnin valvonta.
 • Aihe 3: Näytteenotto, näytteiden valmistelu ja hallinta.
 • Aihe 4: Menetelmien validointi.
 • Aihe 5: Seulontamenetelmät.
 • Aihe 6: Vahvistustekniikat ja tulosten analysointi.
 • Aihe 7: Laadunhallinta laboratoriossa.

Koulutus on tarkoitettu eläinlääkejäämien virallista valvontaa suorittamaan nimettyjen julkisten tai yksityisten elintarvikkeiden testauslaboratorioiden henkilöstölle ja johdolle. Hakijoilla on oltava asianmukainen ammatillinen ja koulutuksellinen tausta, heidän on sitouduttava levittämään saatua tietoa sidosryhmien keskuudessa kotimaassaan ja heillä on oltava hyvä englannin kielen työtaso.

Istunto Alkamispäivä Päättymispäivä Kaupunki Maa
 1 08/07/2019 19/07/2019  Dublin Irlanti
 2 11/11/2019 22/11/2019  Porto/Vila do Conde lentokenttä Portugali 
 3 23/03/2020 03/04/2020  Dublin  Irlanti - PERUTTU 
 4 10/10/2022 21/10/2022 Dublin Irlanti 
Vaihe II - 1 11/11/2024 22/11/2024 Pulawy Puola
Vaihe II - 2 20/01/2025 31/01/2025 DublinIrlanti
Vaihe II - 3 12/05/2025 23/05/2025 Porto/Vila do Conde lentokenttäPortugali
Ruoka & rehujen testaus EU:n ulkopuolella – eläinlääkejäämät