BTSF-väline ELi- väline koolitusprogramm toidu- ja söödatestide kohta – ELi mittekuuluvad riigid – veterinaarravimite jäägid.

Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet (HaDEA, varem Chafea) korraldas Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi (DG SANTE) nimel kümnest koolituskursusest koosneva tsükli proovivõtu- ja analüüsimeetodite valdkonnas, mida kasutati ametliku toidu- ja söödakontrolli raames algatuse „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ raames.

Projekti 1. etapis (2019–2020) on kutsutud osalema 155 osalejat valitud ELi mittekuuluvatest riikidest Euroopa naabruspoliitika idaosas ja Vahemere piirkonnas, Kesk- ja Lõuna-Ameerikas, Aafrikas ja Aasias.

Üldised eesmärgid on järgmised:

 • Projekti üldeesmärk on arendada kolmandate riikide laboritöötajate ja juhtkonna suutlikkust rakendada ametlikes toidu- ja söödakontrollides kasutatavaid proovivõtu- ja analüüsimeetodeid. Võttes arvesse VMP valdkonna eripära, Euroopa õigusaktide eesmärke ning algatuse „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ üldist strateegiat, on selle koolituskursuse jaoks sõnastatud järgmised eesmärgid:
 • Suurendada teadlikkust kõigist aspektidest, mis on seotud veterinaarravimite jääkide kontrollimisega toidus ja söödas.
 • Rõhutada vajadust tagada õiged proovivõtumenetlused, et vähendada analüüsitulemustes esinevat viga.
 • Toetada kvaliteedijuhtimise standardite kohaldamist laborites, et suurendada nende tulemuslikkust ja usaldusväärsust.
 • Parandada praktilisi teadmisi lihtsate ja arenenumate analüüsimeetodite kohta, et suurendada täpsust ja suurendada määratud ainete arvu.
 • Edendada parimate tavade ja ideede vahetamist, et suurendada teadmussiirde tõhusust analüüsitegevuses.
 • Soodustada võrgustike loomist ja teadmiste levitamist praktikantide seas.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Teema 1: ELi ja rahvusvahelised õigusaktid, ametlik kontroll ja jääkide kontrollimise programmide väljatöötamine.
 • Teema 2: Impordikontrollid.
 • Teema 3: Proovide võtmine, proovide ettevalmistamine ja haldamine.
 • Teema 4: Meetodite valideerimine.
 • Teema 5: Sõelumismeetodid.
 • Teema 6: Kinnitavad meetodid ja tulemuste analüüs.
 • Teema 7: Kvaliteedijuhtimine laboris.

Koolitus on suunatud VMP jääkide ametlikuks kontrollimiseks määratud avaliku või erasektori toidukatselaborite personalile ja juhtkonnale. Taotlejatel peab olema asjakohane erialane ja hariduslik taust, kohustus levitada omandatud teadmisi oma päritoluriigi sidusrühmade seas ja neil peab olema hea inglise keele tase.

Seanss Alguskuupäev Lõppkuupäev City Riik
 1 08/07/2019 19/07/2019  Dublin Iirimaa
 2 11/11/2019 22/11/2019  Porto/Vila do Conde Portugal 
 3 23/03/2020 03/04/2020  Dublin  Iirimaa – KASUTATUD 
 4 10/10/2022 21/10/2022 Dublin Iirimaa 
II etapp – 1 11/11/2024 22/11/2024 Pulawy Poola
II – 2. etapp 20/01/2025 31/01/2025 DublinIirimaa
II – 3. etapp 12/05/2025 23/05/2025 Porto/Vila do CondePortugal
Toit ja sööda katsetamine väljaspool ELi – veterinaarravimite jäägid