BTSF Μη ενωσιακό πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με τις ζωοτροφές τροφίμων — εκτός ΕΕ — Υπολείμματα κτηνιατρικών φαρμάκων.

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (HaDEA, πρώην Chafea) διοργάνωσε, εξ ονόματος της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ΓΔ SANTE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έναν κύκλο 10 σεμιναρίων κατάρτισης στον τομέα των μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων τροφίμων και ζωοτροφών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα».

Συνολικά, κατά τη φάση 1 του έργου (2019-155) προσκλήθηκαν 2020 συμμετέχοντες προερχόμενοι από επιλεγμένες τρίτες χώρες της Ανατολικής ΕΠΓ και της λεκάνης της Μεσογείου, της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας.

Οι γενικοί στόχοι του έργου είναι:

 • Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη της ικανότητας του προσωπικού και της διοίκησης εργαστηρίων από τρίτες χώρες να εφαρμόζουν τις μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στους επίσημους ελέγχους τροφίμων και ζωοτροφών. Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του τομέα των κτηνιατρικών φαρμάκων, των στόχων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και της συνολικής στρατηγικής της πρωτοβουλίας BTSF, έχουν διατυπωθεί οι ακόλουθοι στόχοι για αυτό το μάθημα κατάρτισης:
 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με όλες τις πτυχές που σχετίζονται με τον έλεγχο των καταλοίπων ΚΦ στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.
 • Υπογραμμίζουν την ανάγκη διασφάλισης ορθών διαδικασιών δειγματοληψίας για τη μείωση του σφάλματος στα αναλυτικά αποτελέσματα.
 • Υποστήριξη της εφαρμογής προτύπων διαχείρισης της ποιότητας ώστε τα εργαστήρια να αυξήσουν τις επιδόσεις και τα επίπεδα αξιοπιστίας τους.
 • Βελτίωση των πρακτικών γνώσεων σχετικά με απλές και πιο προηγμένες μεθόδους ανάλυσης, ώστε να ενισχυθεί ο βαθμός ακρίβειας και να διευρυνθεί ο αριθμός των προσδιοριζόμενων ουσιών.
 • Προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και ιδεών για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς γνώσεων στις δραστηριότητες ανάλυσης.
 • Ενθάρρυνση της δικτύωσης και της διάδοσης γνώσεων μεταξύ των εκπαιδευόμενων.

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Θέμα 1: Ενωσιακή και διεθνής νομοθεσία, επίσημοι έλεγχοι και ανάπτυξη προγραμμάτων δοκιμών καταλοίπων.
 • Θέμα 2: Έλεγχοι των εισαγωγών.
 • Θέμα 3: Δειγματοληψία, προετοιμασία και διαχείριση δειγμάτων.
 • Θέμα 4: Επικύρωση μεθόδων.
 • Θέμα 5: Μέθοδοι διαλογής.
 • Θέμα 6: Τεχνικές επιβεβαίωσης και ανάλυση αποτελεσμάτων.
 • Θέμα 7: Διαχείριση ποιότητας στο εργαστήριο.

Η κατάρτιση απευθύνεται στο προσωπικό και τη διοίκηση των δημόσιων ή ιδιωτικών εργαστηρίων δοκιμών τροφίμων που έχουν οριστεί για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων σε κατάλοιπα ΚΦ. Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν σχετικό επαγγελματικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο, να δεσμεύονται να διαδώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών στη χώρα καταγωγής τους και να έχουν καλό επίπεδο εργασίας στην αγγλική γλώσσα.

Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
 1 08/07/2019 19/07/2019  Δουβλίνο Ιρλανδία
 2 11/11/2019 22/11/2019  Πόρτο/Vila do Conde Πορτογαλία 
 3 23/03/2020 03/04/2020  Δουβλίνο  ΙΡΛΑΝΔΙΑ — ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ 
 4 10/10/2022 21/10/2022 Δουβλίνο Ιρλανδία 
Φάση II — 1 11/11/2024 22/11/2024 Pulawy Πολωνία
Φάση II — 2 20/01/2025 31/01/2025 ΔουβλίνοΙρλανδία
Φάση II — 3 12/05/2025 23/05/2025 Πόρτο/Vila do CondeΠορτογαλία
ΤΡΟΦΙΜΗ ΒΟΗΘΑ δοκιμές ζωοτροφών εκτός ΕΕ — Υπολείμματα κτηνιατρικών φαρμάκων