BTSF-uddannelsesprogram uden for EU vedrørende testning af foderstoffer — ikke-EU-lande — restkoncentrationer af veterinærlægemidler.

Forvaltningsorganet for Sundhed og Det Digitale Område (HaDEA, tidligere CHAFEA) afholdt på vegne af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed (GD SANTE) et kursus med 10 kurser inden for prøveudtagnings- og analysemetoder, der anvendes i forbindelse med offentlig fødevare- og foderkontrol inden for rammerne af initiativet "Bedre uddannelse — større fødevaresikkerhed".

I alt er 155 deltagere fra udvalgte lande uden for EU i den østlige ENP-region og Middelhavsområdet, Central- og Sydamerika, Afrika og Asien blevet inviteret under projektets fase 1 (2019-2020).

De overordnede mål er:

 • Det overordnede projektmål er at udvikle laboratoriemedarbejdernes og ledelsens evne fra lande uden for EU til at anvende de prøveudtagnings- og analysemetoder, der anvendes i forbindelse med offentlig fødevare- og foderkontrol. I betragtning af de særlige forhold, der gør sig gældende for VMP-området, målene i EU-lovgivningen samt den overordnede strategi for initiativet "Bedre uddannelse — større fødevaresikkerhed", er der opstillet følgende mål for dette kursus:
 • Øge bevidstheden om alle aspekter vedrørende kontrol med restkoncentrationer af veterinærlægemidler i fødevarer og foder.
 • Understreger behovet for at sikre korrekte prøveudtagningsprocedurer for at mindske fejlen i analyseresultaterne.
 • Støtte anvendelsen af kvalitetsstyringsstandarder for laboratorierne for at øge deres præstationer og pålidelighed.
 • Forbedre den praktiske viden om enkle og mere avancerede analysemetoder for at øge nøjagtigheden og udvide antallet af fundne stoffer.
 • Fremme udveksling af bedste praksis og idéer for at øge effektiviteten af videnoverførsel i analyseaktiviteter.
 • Tilskynde til netværkssamarbejde og formidling af viden blandt praktikanterne.

Kurset behandler følgende emner:

 • Emne 1: EU-lovgivning og international lovgivning, offentlig kontrol og udvikling af programmer for testning af restkoncentrationer.
 • Emne 2: Importkontrol.
 • Emne 3: Prøveudtagning, forberedelse og forvaltning af prøver.
 • Emne 4: Validering af metoder.
 • Emne 5: Screeningsmetoder.
 • Emne 6: Verifikationsmetoder og analyse af resultater.
 • Emne 7: Kvalitetsstyring i laboratoriet.

Uddannelsen henvender sig til personale og ledelse af offentlige eller private fødevareanalyselaboratorier, der er udpeget til at gennemføre offentlig kontrol af restkoncentrationer af veterinærlægemidler. Ansøgerne skal have en relevant faglig og uddannelsesmæssig baggrund, forpligte sig til at formidle den opnåede viden blandt interessenter i deres hjemland og have et godt arbejdsniveau på engelsk.

Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 08/07/2019 19/07/2019 Dublin Irland
2 11/11/2019 22/11/2019 Porto/Vila do Conde Portugal
3 23/03/2020 03/04/2020 Dublin/CANCELLED Irland/AFLYST
4 10/10/2022 21/10/2022 Dublin Irland
Fødevarer fodertest uden for EU — restkoncentrationer af veterinærlægemidler