BTSF ikke-EU- uddannelsesprogram for fødevare- og fodertestning uden for EU — Restkoncentrationer af veterinærlægemidler.

Forvaltningsorganet for Sundhed og Det Digitale Område (HaDEA, tidligere Chafea) afholdt på vegne af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed (GD SANTE) en cyklus på 10 uddannelseskurser inden for prøveudtagnings- og analysemetoder, der anvendes i forbindelse med offentlig fødevare- og foderkontrol under initiativet "Bedre uddannelse for sikrere fødevarer".

I alt er 155 deltagere fra udvalgte lande uden for EU i det østlige ENP-område og Middelhavsområdet, Mellem- og Sydamerika, Afrika og Asien blevet indbudt i projektets fase 1 (2019-2020).

De overordnede mål er:

 • Det overordnede projektmål er at udvikle laboratoriepersonalets og ledelsens evne til at anvende de prøveudtagnings- og analysemetoder, der anvendes i den officielle fødevare- og foderkontrol. I betragtning af de særlige forhold, der gør sig gældende for VMP-området, målene for EU-lovgivningen samt den overordnede strategi for BTSF-initiativet, er der opstillet følgende mål for dette kursus:
 • Øge bevidstheden om alle aspekter vedrørende kontrol med restkoncentrationer af veterinærlægemidler i fødevarer og foder.
 • Understreger behovet for at sikre korrekte prøveudtagningsprocedurer for at reducere fejlen i analyseresultaterne.
 • Støtte anvendelsen af kvalitetsstyringsstandarder for laboratorierne for at øge deres ydeevne og pålidelighed.
 • Forbedre den praktiske viden om enkle og mere avancerede analysemetoder for at øge nøjagtigheden og udvide antallet af bestemte stoffer.
 • Fremme udveksling af bedste praksis og idéer for at øge effektiviteten af videnoverførsel i analytiske aktiviteter.
 • Tilskynde til netværkssamarbejde og formidling af viden blandt praktikanterne.

Kurset omhandler følgende emner:

 • Emne 1: EU-lovgivning og international lovgivning, offentlig kontrol og udvikling af programmer for undersøgelse af restkoncentrationer.
 • Emne 2: Importkontrol.
 • Emne 3: Prøveudtagning, forberedelse og forvaltning af prøver.
 • Emne 4: Validering af metoder.
 • Emne 5: Screeningsmetoder.
 • Emne 6: Verifikationsteknikker og resultatanalyse.
 • Emne 7: Kvalitetsstyring i laboratoriet.

Uddannelsen henvender sig til personale og forvaltning af offentlige eller private fødevaretestlaboratorier, der er udpeget til at udføre offentlig kontrol af restkoncentrationer af veterinærlægemidler. Ansøgerne skal have en relevant faglig og uddannelsesmæssig baggrund, forpligte sig til at formidle den opnåede viden blandt interessenter i deres hjemland og have et godt arbejdsniveau for engelsk.

Session Startdato Slutdato Byen Land
 1 08/07/2019 19/07/2019  Dublin Irland
 2 11/11/2019 22/11/2019  I nærheden af Porto/Vila do Conde Portugal 
 3 23/03/2020 03/04/2020  Dublin  Irland — AFLYSNINGER 
 4 10/10/2022 21/10/2022 Dublin Irland 
Fase II — 1 11/11/2024 22/11/2024 Pulawy Polen
Fase II — 2 20/01/2025 31/01/2025 DublinIrland
Fase II — 3 12/05/2025 23/05/2025 I nærheden af Porto/Vila do CondePortugal
Fødevarer fodertest uden for EU — restkoncentrationer af veterinærlægemidler