Program odborné přípravyBTSF mimo EU v oblasti testování potravin a krmiv – rezidua veterinárních léčivých přípravků ze zemí mimo EU.

Výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA, dříve Chafea) uspořádala jménem Generálního ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin (GŘ SANTE) cyklus 10 školení v oblasti metod odběru vzorků a analýzy používaných v souvislosti s úředními kontrolami potravin a krmiv v rámci iniciativy „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“.

Během fáze 1 projektu (2019–2020) bylo pozváno celkem 155 účastníků z vybraných zemí mimo EU ve východní EPS a středomořské oblasti, ve Střední a Jižní Americe, Africe a Asii.

Celkovými cíli jsou:

 • Celkovým cílem projektu je rozvíjet schopnost laboratorního personálu a vedení ze zemí mimo EU uplatňovat metody odběru vzorků a analýzy používané při úředních kontrolách potravin a krmiv. S ohledem na specifika oblasti veterinárních léčivých přípravků, cíle evropských právních předpisů, jakož i celkovou strategii iniciativy BTSF byly pro tento kurz odborné přípravy formulovány tyto cíle:
 • Zvyšovat povědomí o všech aspektech souvisejících s kontrolou reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách a krmivech.
 • Zdůraznit, že je třeba zajistit správné postupy odběru vzorků, aby se snížila chyba ve výsledcích analýz.
 • Podporovat uplatňování norem řízení kvality pro laboratoře s cílem zvýšit jejich výkonnost a spolehlivost.
 • Zlepšit praktické znalosti o jednoduchých a pokročilejších analytických metodách s cílem zvýšit stupeň přesnosti a rozšířit počet stanovených látek.
 • Podporovat výměnu osvědčených postupů a nápadů s cílem zvýšit účinnost předávání znalostí v analytických činnostech.
 • Podporovat vytváření sítí a šíření znalostí mezi školenými osobami.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Téma 1: Právní předpisy EU a mezinárodní právní předpisy, úřední kontroly a rozvoj programů testování reziduí.
 • Téma 2: Dovozní kontroly.
 • Téma 3: Odběr vzorků, příprava a správa vzorků.
 • Téma 4: Validace metod.
 • Téma 5: Screeningové metody.
 • Téma 6: Konfirmační techniky a analýza výsledků.
 • Téma 7: Řízení jakosti v laboratoři.

Školení je určeno pracovníkům a vedení veřejných nebo soukromých laboratoří pro testování potravin určených k provádění úředních kontrol reziduí veterinárních léčivých přípravků. Žadatelé musí mít relevantní profesní a vzdělávací zkušenosti, zavázat se k šíření získaných znalostí mezi zúčastněnými stranami ve své domovské zemi a mít dobrou pracovní úroveň v angličtině.

Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
 1 08/07/2019 19/07/2019  Dublin Irsko
 2 11/11/2019 22/11/2019  Porto/Vila do Conde Portugalsko 
 3 23/03/2020 03/04/2020  Dublin  Irsko – ZRUŠENO 
 4 10/10/2022 21/10/2022 Dublin Irsko 
Fáze II – 1 11/11/2024 22/11/2024 Pulawy Polsko
Fáze II – 2 20/01/2025 31/01/2025 DublinIrsko
Fáze II – 3 12/05/2025 23/05/2025 Porto/Vila do CondePortugalsko
Potraviny a testování krmiv mimo EU – rezidua veterinárních léčivých přípravků