BTSF:s utbildningsprogram om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel – revision av plaståtervinningsprocesser för material avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Kursens utökade mål är:

 • Kunna analysera ett kvalitetssäkringssystem och utvärdera dess relevans och lämplighet för verksamheten och de risker som är förknippade med dess verksamhet.
 • Förstå revisionsprocessen som helhet. Känna till och kunna utföra revisioner av återvinningsanläggningar.
 • skaffa de verktyg och metoder som krävs för att sprida den kunskap som förvärvats genom utbildningen i hemlandet,
 • fördjupa sina kunskaper om metoder och verktyg som kan användas vid utformning, genomförande och kontroll av kvalitetssäkringssystem,

Kursen behandlar följande ämnen:

 • Ämnesområde 1. EU-lagstiftning, riskbedömning och godkännandeförfaranden
 • Ämne 2.Plaståtervinningsprocesser och kvalitetssystem
 • Ämne 3.Revision av återvinningsanläggningar

Detta utbildningsprogram har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

Sökande måste vara:

 • personal vid behöriga myndigheter som utför revision av plaståtervinningsprocesser för material avsedda att komma i kontakt med livsmedel
 • har erfarenhet av revision och andra kontroller av återvinningsföretag, inklusive upprättande av revisionsplaner
 • ha en god arbetsnivå i engelska
 • vara inspektörer av livsmedel, material avsedda att komma i kontakt med livsmedel och plaståtervinning och täcka lokaler, som kommer att delta i de faktiska revisionerna och kontrollerna av återvinningsanläggningar och, i förekommande fall, nedströmsanvändare,
Sammanträde Startdatum Slutdatum Stad Land
1 04/02/2020 07/02/2020 Leipzig Tyskland
2 09/05/2023 12/05/2023 Leipzig Tyskland
3 20/06/2023 23/06/2023 Wien Österrike
4 10/10/2023 13/10/2023 Treviso Italien
5 14/11/2023 17/11/2023 Wien Österrike
6 20/02/2024 23/02/2024 Treviso Italien
Material avsedda att komma i kontakt med livsmedel – revision av plaståtervinningsprocesser för material avsedda att komma i kontakt med livsmedel