Program usposabljanja BTSF o materialih, namenjenih za stik z živili – revizija postopkov recikliranja plastike za materiale, namenjene za stik z živili

Razširjeni cilji tečaja so:

 • biti sposoben analizirati sistem zagotavljanja kakovosti ter oceniti njegovo ustreznost in primernost za poslovanje in tveganja, povezana z njegovimi dejavnostmi;
 • Razumevanje revizijskega postopka kot celote. poznati in biti sposoben izvajati revizije prostorov za recikliranje;
 • pridobijo potrebna orodja in metode za razširjanje znanja, pridobljenega s tečajem usposabljanja, v svojih matičnih državah;
 • poglobijo svoje znanje v zvezi z metodami in orodji, ki se lahko uporabljajo pri oblikovanju, izvajanju in preverjanju sistemov zagotavljanja kakovosti;

Predmet obravnava naslednje teme:

 • Tema št. 1. Zakonodaja EU, ocena tveganja in postopki odobritve
 • Tema 2.Plastični postopki recikliranja in sistemi kakovosti
 • Tema 3.Revizija prostorov za recikliranje

Ta program usposabljanja je bil zasnovan za profile in delovna mesta, opisana v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

Kandidati morajo biti:

 • osebje pristojnih organov, ki izvaja revizije postopkov recikliranja plastike za materiale, namenjene za stik z živili
 • imajo izkušnje z revidiranjem in drugim nadzorom izvajalcev recikliranja, vključno s pripravo revizijskih načrtov;
 • imajo dobro delovno raven angleščine
 • so inšpektorji za živila, materiale, namenjene za stik z živili, in recikliranje plastike ter pokrivajo prostore, ki bodo vključeni v dejanske revizije in nadzor prostorov za recikliranje ter po potrebi nadaljnjih uporabnikov;
Zasedanje Datum začetka Končni datum mesto Država
1 04/02/2020 07/02/2020 Leipzig Nemčija
2 09/05/2023 12/05/2023 Leipzig Nemčija
3 20/06/2023 23/06/2023 Dunaj Avstrija
4 10/10/2023 13/10/2023 Treviso Italija
5 14/11/2023 17/11/2023 Dunaj Avstrija
6 20/02/2024 23/02/2024 Treviso Italija
Materiali, namenjeni za stik z živili – revizija postopkov recikliranja plastike za materiale, namenjene za stik z živili