BTSF Training Programme on Food Contact Materials — Revisjon av plastgjenvinningsprosesser for FCM

De utvidede målene for kurset er:

 • Kunne analysere et kvalitetssikringssystem og vurdere dets relevans og hensiktsmessighet for virksomheten og risikoen forbundet med virksomheten,
 • Forstå revisjonsprosessen som helhet. Kjenne og være i stand til å utføre revisjoner av resirkuleringslokaler;
 • Tilegne seg de nødvendige verktøy og metoder for å spre kunnskapen som er oppnådd gjennom opplæringskurset i hjemlandet;
 • Utdype sin kunnskap knyttet til metoder og verktøy som kan brukes i utforming, gjennomføring og verifisering av kvalitetssikringssystemer;

Kurset tar for seg følgende emner:

 • Emne 1. EU-regelverk, risikovurdering og godkjenningsprosesser
 • Tema 2.Plastiske resirkuleringsprosesser og kvalitetssystemer
 • Tema 3.Audit av resirkuleringslokaler

Dette opplæringsprogrammet er utformet for profilene og stillingene som er beskrevet nedenfor. Vennligst kontroller overholdelse av utvalgskriteriene før du sender inn eller validerer søknader.

Søkere må være:

 • personale hos vedkommende myndigheter som utfører revisjon av plastgjenvinningsprosesser for materialer som kommer i kontakt med næringsmidler
 • har erfaring med revisjon og andre kontroller av resirkulere, inkludert utarbeidelse av revisjonsplaner
 • har et godt arbeidsnivå i engelsk
 • være inspektører for mat, matkontaktmaterialer og plastgjenvinning og dekke lokaler, som vil være involvert i de faktiske revisjonene og kontrollene av resirkuleringslokaler og eventuelt etterfølgende brukere
Sesjon Startdato Sluttdato By Stat
1 04/02/2020 07/02/2020 Leipzig Tyskland
2 09/05/2023 12/05/2023 Leipzig Tyskland
3 20/06/2023 23/06/2023 Wien Østerrike
4 10/10/2023 13/10/2023 Treviso Italia
5 14/11/2023 17/11/2023 Wien Østerrike
6 20/02/2024 23/02/2024 Treviso Italia
Matkontaktmaterialer — Revisjon av plastgjenvinningsprosesser for FCM