BTSF-opleidingsprogramma inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen — Audit van kunststofrecyclingprocessen voor FCM

De uitgebreide doelstellingen van de cursus zijn:

 • In staat zijn een kwaliteitsborgingssysteem te analyseren en de relevantie en geschiktheid ervan voor het bedrijf en de aan haar activiteiten verbonden risico’s te evalueren;
 • Begrijp het auditproces als geheel. Op de hoogte zijn en in staat zijn om audits uit te voeren van recyclingruimten;
 • Het verwerven van de nodige instrumenten en methoden om de via de opleiding in hun thuisland opgedane kennis te verspreiden;
 • Hun kennis met betrekking tot methoden en instrumenten die kunnen worden gebruikt bij het ontwerp, de uitvoering en de verificatie van kwaliteitsborgingssystemen te verdiepen;

De cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • Onderwerp 1. EU-wetgeving, risicobeoordelings- en vergunningsprocedures
 • Onderwerp 2.Plastic recyclingprocessen en kwaliteitssystemen
 • Onderwerp 3.Audit van recyclingruimten

Dit trainingsprogramma is ontworpen voor de hieronder beschreven profielen en posities. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u sollicitaties indient of valideert.

Aanvragers moeten:

 • personeel van bevoegde autoriteiten dat audits uitvoert van kunststofrecyclingprocessen voor materialen die met levensmiddelen in contact komen
 • ervaring hebben met auditing en andere controles van recyclers, met inbegrip van het opstellen van auditplannen
 • heb een goed werkend niveau van Engels
 • inspecteurs zijn van levensmiddelen, materialen die in contact komen met levensmiddelen en kunststofrecycling en bedrijfsruimten bestrijken, die worden betrokken bij de feitelijke audits en controles van recyclingruimten en, indien relevant, stroomafwaartse gebruikers
Sessie Startdatum Einddatum Stad Land
1 04/02/2020 07/02/2020 Leipzig Duitsland
2 09/05/2023 12/05/2023 Leipzig Duitsland
3 20/06/2023 23/06/2023 Wenen Oostenrijk
4 10/10/2023 13/10/2023 Treviso Italië
5 14/11/2023 17/11/2023 Wenen Oostenrijk
6 20/02/2024 23/02/2024 Treviso Italië
Materialen die met levensmiddelen in contact komen — Controle van kunststofrecyclingprocessen voor voedselcontactmaterialen