BTSF mokymo su maistu besiliečiančių medžiagų srityje programa. Su maistu besiliečiančių medžiagų plastiko perdirbimo procesų auditas

Išplėstiniai kurso tikslai yra šie:

 • Gebėti analizuoti kokybės užtikrinimo sistemą ir įvertinti jos aktualumą ir tinkamumą verslui bei su jos veikla susijusią riziką;
 • Suprasti visą audito procesą. Žinoti ir gebėti atlikti perdirbimo patalpų auditą;
 • Įgyti reikiamų priemonių ir metodų, kad būtų galima skleisti žinias, įgytas mokymo kursuose savo gimtosiose šalyse;
 • Gilinti savo žinias apie metodus ir priemones, kurie gali būti naudojami kuriant, įgyvendinant ir tikrinant kokybės užtikrinimo sistemas;

Kursas skirtas šioms temoms:

 • 1 tema. ES teisės aktai, rizikos vertinimas ir leidimų išdavimo procesai
 • 2 tema.Plastikinio perdirbimo procesai ir kokybės sistemos
 • 3 tema.Perdirbimo patalpų auditas

Ši mokymo programa skirta toliau aprašytiems profiliams ir pareigoms. Prieš pateikdami arba tvirtindami paraiškas patikrinkite atitiktį atrankos kriterijams.

Pareiškėjai turi būti:

 • kompetentingų institucijų darbuotojai, atliekantys su maistu besiliečiančių medžiagų plastiko perdirbimo procesų auditą
 • turėti patirties audito ir kitos perdirbėjų kontrolės srityje, įskaitant audito planų rengimą;
 • turėti gerą darbo lygį anglų kalba
 • būti maisto, su maistu besiliečiančių medžiagų ir plastiko perdirbimo inspektoriais, kurie bus įtraukti į faktinį perdirbimo patalpų auditą ir kontrolę, ir, jei reikia, pradinės grandies naudotojai;
Sesija Pradžios data Pabaigos data Miestas Šalis
1 04/02/2020 07/02/2020 Leipcigo Vokietija
2 09/05/2023 12/05/2023 Leipcigo Vokietija
3 20/06/2023 23/06/2023 Viena Austrija
4 10/10/2023 13/10/2023 Treviso Italija
5 14/11/2023 17/11/2023 Viena Austrija
6 20/02/2024 23/02/2024 Treviso Italija
Su maistu besiliečiančios medžiagos. MBM plastiko perdirbimo procesų auditas