Elintarvikekontaktimateriaaleja koskeva BTSF:n koulutusohjelma – elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien muovinkierrätysprosessien auditointi

Kurssin laajennetut tavoitteet ovat:

 • pystyttävä analysoimaan laadunvarmistusjärjestelmää ja arvioimaan sen relevanssia ja asianmukaisuutta liiketoiminnan ja sen toimintaan liittyvien riskien kannalta;
 • Ymmärtää auditointiprosessin kokonaisuudessaan. tunnettava kierrätystilat ja kyettävä suorittamaan niiden auditointeja;
 • hankkivat tarvittavat välineet ja menetelmät koulutuksen kautta saadun tietämyksen levittämiseksi kotimaassaan;
 • syventää tietämystään menetelmistä ja välineistä, joita voidaan käyttää laadunvarmistusjärjestelmien suunnittelussa, toteutuksessa ja todentamisessa;

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Aihe 1. EU:n lainsäädäntö, riskinarviointi ja lupamenettelyt
 • Aihe 2.Muovin kierrätysprosessit ja laatujärjestelmät
 • Aihe 3.Kierrätystilojen tarkastus

Tämä koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden noudattaminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

Hakijoiden on oltava:

 • toimivaltaisten viranomaisten henkilöstö, joka suorittaa elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien muovin kierrätysprosessien tarkastuksia
 • kokemusta kierrättäjien auditoinnista ja muusta valvonnasta, mukaan lukien auditointisuunnitelmien laatiminen
 • sinulla on hyvä englannin kielen työtaso
 • oltava elintarvikkeiden, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien ja muovin kierrätyksen ja toimitilojen tarkastajia, jotka osallistuvat kierrätystilojen ja tarvittaessa jatkokäyttäjien todellisiin auditointeihin ja valvontaan
Istunto Alkamispäivä Päättymispäivä Kaupunki Maa
1 04/02/2020 07/02/2020 Leipzig Saksa
2 09/05/2023 12/05/2023 Leipzig Saksa
3 20/06/2023 23/06/2023 Wien Itävalta
4 10/10/2023 13/10/2023 Treviso Italia
5 14/11/2023 17/11/2023 Wien Itävalta
6 20/02/2024 23/02/2024 Treviso Italia
Elintarvikekontaktimateriaalit – elintarvikekontaktimateriaalien muovikierrätysprosessien tarkastus