Program odborné přípravy BTSF v oblasti materiálů určených pro styk s potravinami – audit procesů recyklace plastů pro materiály určené pro styk s potravinami

Rozšířené cíle kurzu jsou:

 • být schopen analyzovat systém zajištění kvality a vyhodnotit jeho relevanci a vhodnost pro podnik a rizika spojená s jeho činnostmi;
 • Porozumět procesu auditu jako celku. znát a být schopen provádět audity recyklačních prostor;
 • získat nezbytné nástroje a metody pro šíření znalostí získaných prostřednictvím kurzu odborné přípravy ve svých domovských zemích;
 • prohloubit své znalosti týkající se metod a nástrojů, které lze použít při navrhování, zavádění a ověřování systémů zajišťování kvality;

Kurz se zabývá následujícími tématy:

 • Téma č. 1. Právní předpisy EU, postupy posuzování rizik a povolování
 • Téma 2.Plastové recyklační procesy a systémy kvality
 • Téma 3.Audit recyklačních prostor

Tento školicí program byl navržen pro níže popsané profily a pozice. Před podáním nebo potvrzením přihlášek ověřte, zda jsou splněna kritéria pro výběr.

Žadatelé musí být:

 • pracovníci příslušných orgánů provádějící audit procesů recyklace plastů pro materiály určené pro styk s potravinami
 • mají zkušenosti s auditem a dalšími kontrolami subjektů provádějících recyklaci, včetně vypracování plánů auditů,
 • mít dobrou pracovní úroveň angličtiny
 • být inspektory pro potraviny, materiály určené pro styk s potravinami a recyklaci plastů a pokrývající prostory, kteří se budou podílet na skutečných auditech a kontrolách recyklačních prostor a případně následných uživatelů
Zasedání Datum zahájení Datum ukončení Město Země
1 04/02/2020 07/02/2020 Lipsko Německo
2 09/05/2023 12/05/2023 Lipsko Německo
3 20/06/2023 23/06/2023 Vídeň Rakousko
4 10/10/2023 13/10/2023 Treviso Itálie
5 14/11/2023 17/11/2023 Vídeň Rakousko
6 20/02/2024 23/02/2024 Treviso Itálie
Materiály určené pro styk s potravinami – Audit procesů recyklace plastů pro materiály určené pro styk s potravinami