BTSF:s utbildningsprogram om livsmedel och ammoniumnitrat, fodertester utanför EU – resthalter av växtskyddsmedel

Projektets övergripande mål är att utveckla förmågan hos laboratoriepersonal och ledning från länder utanför EU att tillämpa de provtagnings- och analysmetoder som används vid officiella livsmedels- och foderkontroller.

Med tanke på särdragen på området offentlig-privata partnerskap, målen i EU-lagstiftningen och den övergripande strategin för BTSF-initiativet har följande mål för denna utbildning formulerats:

  • Öka medvetenheten om alla aspekter som rör kontroll av resthalter av växtskyddsmedel i livsmedel och foder.
  • Understryka behovet av att säkerställa korrekta provtagningsförfaranden för att minska felen i analysresultaten.
  • Stödja tillämpningen av kvalitetsledningsstandarder för laboratorierna för att öka deras prestanda och tillförlitlighet.
  • Förbättra den praktiska kunskapen om enkla och mer avancerade analysmetoder för att öka graden av noggrannhet och öka antalet fastställda ämnen.
  • Understryka behovet av att säkerställa korrekta provtagningsförfaranden för att minska felen i analysresultaten.
  • Främja utbyte av bästa praxis och idéer för att öka effektiviteten av kunskapsöverföring i analytisk verksamhet.
  • Uppmuntra nätverksarbete och kunskapsspridning bland praktikanterna.
Sammanträde Startdatum Slutdatum Stad Land
1 30/09/2019 11/10/2019 Aten Grekland
2 01/06/2020 12/06/2020 Stuttgart Tyskland - INSTÄLLT
3 05/10/2020 16/10/2020 Poznan Polen - INSTÄLLT
4 01/05/2023 12/05/2023 Stuttgart Tyskland - INSTÄLLT
5 12/06/2023 23/06/2023 Poznan Polen
Fas II - 1 13/05/2024 24/05/2024 Poznan Polen
Fas II - 2 14/10/2024 25/10/2024 Aten Grekland
Fas II - 3 26/05/2025 06/06/2025 Stuttgart Tyskland
Livsmedel foderprovning – länder utanför EU – resthalter av växtskyddsmedel