Program usposabljanjaBTSF o živilih in amp; preskušanje krme zunaj EU – ostanki fitofarmacevtskih sredstev

Splošni cilj projekta je razviti sposobnost laboratorijskega osebja in vodstva iz držav, ki niso članice EU, za uporabo metod vzorčenja in analiz, ki se uporabljajo pri uradnem nadzoru živil in krme.

Ob upoštevanju posebnosti področja javno-zasebnega partnerstva, ciljev evropske zakonodaje in splošne strategije pobude BTSF so bili za ta tečaj usposabljanja oblikovani naslednji cilji:

  • Ozaveščanje o vseh vidikih, povezanih z nadzorom ostankov fitofarmacevtskih sredstev v živilih in krmi.
  • Poudariti je treba potrebo po zagotavljanju pravilnih postopkov vzorčenja, da se zmanjša napaka v rezultatih analize.
  • Podpreti uporabo standardov vodenja kakovosti za laboratorije, da se povečata njihova učinkovitost in zanesljivost.
  • Izboljšati praktično znanje o preprostih in naprednejših analitskih metodah, da se poveča stopnja natančnosti in poveča število določenih snovi.
  • Poudariti je treba potrebo po zagotavljanju pravilnih postopkov vzorčenja, da se zmanjša napaka v rezultatih analize.
  • Spodbujati izmenjavo najboljših praks in idej za povečanje učinkovitosti prenosa znanja v analitičnih dejavnostih.
  • Spodbujati povezovanje v mreže in razširjanje znanja med pripravniki.
Zasedanje Datum začetka Končni datum mesto Država
1 30/09/2019 11/10/2019 Atene Grčija
2 01/06/2020 12/06/2020 Stuttgart Nemčija - ODPOVEDANO
3 05/10/2020 16/10/2020 Poznanu Poljska – ODPOVEDANO
4 01/05/2023 12/05/2023 Stuttgart Nemčija - ODPOVEDANO
5 12/06/2023 23/06/2023 Poznanu Poljska
Faza II - 1 13/05/2024 24/05/2024 Poznanu Poljska
Faza II - 2 14/10/2024 25/10/2024 Atene Grčija
Faza II - 3 26/05/2025 06/06/2025 Stuttgart Nemčija
Živila & testiranje krme zunaj EU – ostanki fitofarmacevtskih sredstev