Program odbornej prípravyBTSF v oblasti potravín a ampérov; testovanie krmív mimo EÚ – rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

Celkovým cieľom projektu je rozvíjať schopnosť laboratórneho personálu a manažmentu z krajín mimo EÚ uplatňovať metódy odberu vzoriek a analýzy používané pri úradných kontrolách potravín a krmív.

Vzhľadom na osobitosti oblasti verejno-súkromných partnerstiev, ciele európskych právnych predpisov, ako aj celkovú stratégiu iniciatívy BTSF boli pre tento kurz odbornej prípravy sformulované tieto ciele:

  • Zvyšovať informovanosť o všetkých aspektoch súvisiacich s kontrolou rezíduí POR v potravinách a krmivách.
  • Zdôrazniť potrebu zabezpečenia správnych postupov odberu vzoriek s cieľom znížiť chybu vo výsledkoch analýz.
  • Podporovať uplatňovanie noriem riadenia kvality pre laboratóriá s cieľom zvýšiť ich úroveň výkonnosti a spoľahlivosti.
  • Zlepšiť praktické znalosti o jednoduchých a pokročilejších analytických metódach s cieľom zvýšiť stupeň presnosti a rozšíriť počet určených látok.
  • Zdôrazniť potrebu zabezpečenia správnych postupov odberu vzoriek s cieľom znížiť chybu vo výsledkoch analýz.
  • Podporovať výmenu najlepších postupov a nápadov s cieľom zvýšiť účinnosť prenosu znalostí v analytických činnostiach.
  • Podporovať vytváranie sietí a šírenie poznatkov medzi stážistami.
Zasadnutie Dátum začiatku Dátum ukončenia mesto Krajina
1 30/09/2019 11/10/2019 Atény Grécko
2 01/06/2020 12/06/2020 Stuttgart Nemecko - ZRUŠENÉ
3 05/10/2020 16/10/2020 Poznani Poľsko - ZRUŠENÉ
4 01/05/2023 12/05/2023 Stuttgart Nemecko - ZRUŠENÉ
5 12/06/2023 23/06/2023 Poznani Poľsko
II. etapa - 1 13/05/2024 24/05/2024 Poznani Poľsko
2. etapa - 2. etapa 14/10/2024 25/10/2024 Atény Grécko
2. etapa - 3. etapa 26/05/2025 06/06/2025 Stuttgart Nemecko
Potraviny a testovanie krmív mimo EÚ – Zvyšky prípravkov na ochranu rastlín