Program szkoleniowyw ramach programu „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszejżywności” dotyczący testowania żywności i paszy poza UE – Pozostałości środków ochrony roślin

Ogólnym celem projektu jest rozwój zdolności personelu laboratoryjnego i kadry kierowniczej z państw spoza UE do stosowania metod pobierania próbek i analizy stosowanych w urzędowych kontrolach żywności i pasz.

Biorąc pod uwagę specyfikę obszaru PPP, cele prawodawstwa europejskiego, a także ogólną strategię inicjatywy BTSF, sformułowano następujące cele tego szkolenia:

  • Podnoszenie świadomości na temat wszystkich aspektów związanych z kontrolą pozostałości środków ochrony roślin w żywności i paszy.
  • Podkreślenie potrzeby zapewnienia prawidłowych procedur pobierania próbek w celu zmniejszenia błędu w wynikach analitycznych.
  • Wspieranie stosowania norm zarządzania jakością w laboratoriach w celu zwiększenia ich wydajności i poziomu niezawodności.
  • Poprawa praktycznej wiedzy na temat prostych i bardziej zaawansowanych metod analitycznych w celu zwiększenia stopnia dokładności i poszerzenia liczby oznaczanych substancji.
  • Podkreślenie potrzeby zapewnienia prawidłowych procedur pobierania próbek w celu zmniejszenia błędu w wynikach analitycznych.
  • Wspieranie wymiany najlepszych praktyk i pomysłów w celu zwiększenia skuteczności transferu wiedzy w działaniach analitycznych.
  • Zachęcanie do tworzenia sieci kontaktów i rozpowszechniania wiedzy wśród stażystów.
Sesja Data rozpoczęcia Data zakończenia Miasto Państwo
1 30/09/2019 11/10/2019 Ateny Grecja
2 01/06/2020 12/06/2020 Stuttgart Niemcy - ODWOŁANE
3 05/10/2020 16/10/2020 Poznań Polska - ODWOŁANE
4 01/05/2023 12/05/2023 Stuttgart Niemcy - ODWOŁANE
5 12/06/2023 23/06/2023 Poznań Polska
Etap II - 1 13/05/2024 24/05/2024 Poznań Polska
Faza II - 2 14/10/2024 25/10/2024 Ateny Grecja
Faza II - 3 26/05/2025 06/06/2025 Stuttgart Niemcy
Żywność i badania pasz – spoza UE – Pozostałości środków ochrony roślin